CAT ESP

Newsletter 14/ Abril 2022

Nova convocatòria del programa “BONUS TURÍSTIC” per viatjar entre les Illes Balears

L'Agència d'Estratègia Turística (AETIB) torna a posar en marxa enguany una nova convocatòria d'ajudes, mitjançant el sistema de “Bons turístics”, destinades a fomentar l'activitat turística en el territori de la comunitat autònoma i l'activació econòmica del sector turístic balear.

La nova convocatòria disposarà d'un pressupost de 400.000 € distribuït en dues anualitats: 200.000 € en 2022 i altres 200.000 € per a l'any 2023.

DIRIGIT A ...
Persones majors d'edat residents a les Illes Balears.

QUÈ ES SUBVENCIONA ?
Viatges d'illa a illa. Estada mínima de 2 nits consecutives.

QUANTIA DEL BONUS
Fins a 100 € per persona, 1 bonus per persona/anualitat.

DATES PER A VIATJAR
 • De l'1 de juny fins al 30 de juny de 2022 (ambdós inclosos, excepte del 23 al 26 de juny).
 • De l'1 de setembre al 15 de novembre de 2022 (ambdós inclosos).

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD
Les persones interessades han de formular una preinscripció a: https://bonusturistic.illesbalears.travel Aquestes preinscripcions seran ateses per rigorós ordre d’entrada a la plataforma online. Una vegada realitzada la preinscripció, la plataforma generarà un codi promocional que confirmarà la preinscripció en el programa i l’habilita per realitzar les gestions necessàries en el termini de 30 dies naturals a comptar des de la data de generació d’aquest.

En cas que el nombre d’inscripcions excedeixi la dotació econòmica prevista per aquesta convocatòria, la plataforma generarà una llista d’espera per ordre de preinscripció.

YouTube Bonus Turístic 2022 // Som Illencs

Sol·licita el teu BONUS TURÍSTIC a bonusturistic.illesbalears.travel

Reunió amb AENA per establir una fulla de ruta per a la fira Routes Europe 2022

La directora adjunta de la AETIB, Esther Callizo, juntament amb tècnics de l’AETIB, han mantingut recentment una reunió amb AENA amb l'objectiu de conèixer la connectivitat actual i prevista amb les illes per tal d'establir les reunions i la fulla de ruta que es durà a terme durant la fira pròxima fira de connectivitat Routes Europe 2022 que tindrà lloc, del 18 al 20 de maig a Bergen (Noruega).

Routes Europe és un esdeveniment internacional que reuneix als principals professionals del sector aeri a nivell mundial i on l'AETIB participa, amb un estand propi de 25 m2, per contribuir a la millora de la connectivitat de les Illes Balears. Durant els dies de fira, l’equip de l’AETIB mantindrà diferents reunions de treball amb les principals companyies aèries que operen a Europa.

Reunió a Palma dels socis del projecte europeu Winter Med

Els socis del projecte europeu Winter Med, entre els quals es troba l’AETIB, varen mantenir una reunió de treball, els dies 27 i 28 d’abril a Palma, per donar a conèixer algunes de les bones pràctiques que es realitzen a l’illa de Mallorca. A més de l’AETIB i la Cambra de Comerç de Mallorca, varen participar en aquest visita d’estudi representants d’entitats públiques i privades d’Itàlia, Croàcia, Grècia, França i Xipre.

Durant aquestes jornades es va presentar als socis de projecte algunes iniciatives que s’estan duent a terme al sector turístic de Mallorca i es va signar un protocol sobre “Xarxa d'Illes d'Hivern per a l'Experiència Turística durant tot l'any al Mediterrani” amb el compromís de traslladar l’estratègia i experiència derivada del projecte a entitats locals, associacions i administracions locals de Mallorca per tal que puguin usar-la com una eina d’assessorament en la presa de decisions que puguin contribuir a allargar la temporada turística.

El director de l'AETIB es reuneix amb entitats locals per configurar el Pla Territorial Turístic 2022

El director de l'AETIB, Francesc Mateu, ha mantingut durant el mes d’abril més de 9 reunions de treball amb diferents entitats locals de les illes per tal de treballar en la configuració del Pla Territorial Turístic 2022, emmarcat en l'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destins i finançada amb fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Concretament, el director de l’AETIB ha mantingut reunions amb els ajuntaments d’Andratx, Artà, Marratxí, Muro, Pollença i Campos; els consells insulars d’Eivissa i de Formentera així com també amb la Federació d’entitats locals de les Illes Balears (FELIB).

L’Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destins pretén situar la sostenibilitat com a pedra angular de la transformació del model turístic, articulant mecanismes de cooperació entre administracions públiques per a la consecució d’objectius comuns i la resolució de problemes transversals, impulsant la transformació verda i digital en el sector turístic així com la millora de la seva competitivitat. .

L’AETIB fa lliurament del distintiu SICTED a 46 empreses de Mallorca

Durant el mes d’abril, l’AETIB ha lliurat la certificació de qualitat SICTED a un total de 46 empreses de l’illa de Mallorca.

Aquestes empreses estan repartides en 4 destinacions SICTED:

 • 05 en Ses Salines
 • 14 en Son Servera
 • 12 en Sant Llorenç des Cardassar
 • 15 en Santanyí.

Cal destacar que l’AETIB és, des de 2009, l’ens gestor del SICTED a Balears. Actualment, hi ha 704 empreses certificades amb aquest distintiu de Qualitat a les illes: 552 en Mallorca, 87 en Menorca, 30 a Formentera i 35 a Eivissa.

Turisme sostenible

L'AETIB organitza 4 press trips al mes d'abril per difondre els projectes ITS

L’AETIB ha Organitzat, durant el mes d’abril, quatre viatges de premsa amb periodistes de diferents mercats emissors com Itàlia, Regne Unit, França i Espanya. Tot amb l’objectiu de donar a conèixer l’aposta de les Illes Balears per la sostenibilitat i el producte estratègic. Els participants han visitat les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Al llarg dels diferents press trips que s’han organitzat al mes d’abril, s’han donat a conèixer, entre altres atractius de les illes, alguns dels projectes ITS que es desenvolupen a Balears. Concretament els relatius a la protecció de la Posidònia, la rehabilitació del Convent de Sant Diego i les actuacions al Camí de Cavalls en Menorca, o el Refugi de ses Collidores a Mallorca.

Aquestes accions s’emmarquen dins els plans d’acció que l’AETIB du a terme amb les seves agències de relacions públiques en els mercats emissors.

L’ITS possibilita la retirada de més de 5 tones de residus d’una cinquantena d’espais de rellevància ambiental de Menorca

El projecte «Millora de la qualitat dels espais litorals de rellevància ambiental de les Illes Balears», finançat a través de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) i gestionat per la conselleria de Medi Ambient i Territori, ha permet actuar a 54 espais litorals de Menorca, on les quatre persones en risc d’exclusió social que hi treballen han retirat, durant els primers mesos de feina, un total de 5.749,3 quilograms de residus. Per materials, el que més s’ha recollit ha estat fusta (2.657,1 kg.), seguit de rebuig (1.791,5 kg.) i plàstic (1.144,6 kg.). Altres materials que s’han comptabilitzat han estat els envasos (66,3 kg.), el vidre (61,5 kg.), ferro (27,4 kg.) i teixits (0,9 kg.).

En total, a les Illes Balears, aquest projecte suma quatre lots amb una partida d’un milió i mig d’euros. Pel que fa a Menorca, el lot ha estat adjudicat a la Fundació per a persones amb discapacitat de Menorca, amb un pressupost de 160.429 €.

Illes Balears als mitjans

REPPUBLICA.IT(Itàlia)

Resultat nota de premsa

In vacanza alle Isole Baleari: l’identikit dei viaggiatori tipo in partenza dall'Italia

IL GIORNALE (Itàlia)

Resultat viatge de premsa

A Maiorca ed Ibiza progetti sostenibili

NATIONAL GEOGRAPHIC (Espanya)

Salinas de Es Trenc, la alternativa salada a un día de playa en Mallorca

Convocatòries

Convocatòria patrocinis per a grans esdeveniments 2022
Convocatòria patrocinis per a esdeveniments estratègics 2022
Convocatòria patrocinis per a esdeveniments singulars 2022
Convocatòria comarketing estratègic Illes Balears 2022
Convocatòria comarqueting estratègic Menorca
Concurs d'idees per al disseny de l'estand de l'AETIB a les fires de 2023
Licitació pel servei de màrqueting online per a plataformes web l'AETIB

Descàrregues

Informe Escolta Activa

Darrer informe d'escolta online

Principals dades mensuals: Febrer 2022

Principals dades mensuals: Darrer informe sobre els principals indicadors turístics

Informes Turespaña Mercats emissors

Informe Turespaña mercats emissors: Seguiment d'indicadors i tendències: evolució, apertures i canvis als mercats emissors

Escolta Activa > Trip Advisor

Anàlisi de tendències a Trip Advisor

CAT ESP

Newsletter 14 / Abril 2022

Nueva convocatoria del programa "Bonos Turísticos" para viajar entre las Islas Baleares

La Agencia de Estrategia Turística (AETIB) vuelve a poner en marcha este año una nueva convocatoria de ayudas, mediante el sistema de “Bonos turísticos”, destinadas a fomentar la actividad turística en el territorio de la comunidad autónoma y la activación económica del sector turístico balear.

La nueva convocatoria dispondrá de un presupuesto de 400.000€ distribuido en dos anualidades: 200.000€ en 2022 y otros 200.000€ para el año 2023.

DIRIGIDO A ...
Personas mayores de edad residentes en las Islas Baleares.

QUÉ SE SUBVENCIONA ?
Viajes de isla a isla. Estancia mínima de 2 noches consecutivas.

CUANTÍA DEL BONUS
Hasta 100 € por persona, 1 bonus por persona/anualidad.

DATES PER A VIATJAR
 • Del 1 de junio al 30 de junio de 2022 (ambos incluidos, excepto del 23 al 26 de junio).
 • Del 1 de septiembre al 15 de noviembre de 2022 (ambos inclusive).

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Las personas interesadas deben formular una preinscripción en: https://bonusturistic.illesbalears.travel Estas preinscripciones serán atendidas por riguroso orden de entrada en la plataforma online. Una vez realizada la preinscripción, la plataforma generará un código promocional que confirmará la preinscripción en el programa y le habilita para realizar las gestiones necesarias en el plazo de 30 días naturales a contar desde la fecha de generación del mismo.

En caso de que el número de inscripciones exceda de la dotación económica prevista por esta convocatoria, la plataforma generará una lista de espera por orden de preinscripción..

YouTube Bonus Turístic 2022 // Som Illencs

Solicita tu BONUS TURÍSTIC en bonusturistic.illesbalears.travel

Reunión con AENA para establecer una hoja de ruta para la feria Routes Europe 2022

La directora adjunta de la AETIB, Esther Callizo, junto con técnicos de la AETIB, han mantenido recientemente una reunión con AENA con el objetivo de conocer la conectividad actual y prevista con las islas para establecer las reuniones y la hoja de ruta que se llevará a cabo durante la próxima feria de conectividad Routes Europe 2022 que tendrá lugar, del 18 al 20 de mayo en Bergen (Noruega).

Routes Europe es un evento internacional que reúne a los principales profesionales del sector aéreo a nivel mundial y donde la AETIB participa, con un estand propio de 25 m², para contribuir a la mejora de la conectividad de las Islas Baleares. Durante los días de feria, el equipo de la AETIB mantendrá diferentes reuniones de trabajo con las principales compañías aéreas que operan a Europa.

Reunión en Palma de los socios del proyecto europeo Winter Med

Los socios del proyecto europeo Winter Med, entre los que se encuentra la AETIB, mantuvieron una reunión de trabajo, los días 27 y 28 de abril en Palma, para dar a conocer algunas de las buenas prácticas que se realizan en isla de Mallorca. Además de la AETIB y la Cámara de Comercio de Mallorca, participaron en esta visita de estudio representantes de entidades públicas y privadas de Italia, Croacia, Grecia, Francia y Chipre.

Durante estas jornadas se presentó a los socios de proyecto algunas iniciativas que se están llevando a cabo en el sector turístico de Mallorca y se firmó un protocolo sobre “Red de Islas de Invierno para la Experiencia Turística durante todo el año en el Mediterráneo” con el compromiso de trasladar la estrategia y experiencia derivada del proyecto a entidades locales, asociaciones y administraciones locales de Mallorca para que puedan utilizarla como una herramienta de asesoramiento en la toma de decisiones que puedan contribuir a alargar la temporada turística.

El director de la AETIB se reúne con entidades locales para configurar el Plan Territorial Turístico 2022

El director de la AETIB, Francesc Mateu, ha mantenido durante el mes de abril más de 9 reuniones de trabajo con diferentes entidades locales de las islas para trabajar en la configuración del Plan Territorial Turístico 2022, enmarcado en la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos y financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Concretamente, el director de la AETIB ha mantenido reuniones con los ayuntamientos de Andratx, Artà, Marratxí, Muro, Pollença y Campos; los consells insulares de Eivissa y de Formentera así como también con la Federación de entidades locales de las Islas Baleares (FELIB)..

La Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos pretende situar la sostenibilidad como piedra angular de la transformación del modelo turístico, articulando mecanismos de cooperación entre administraciones públicas para la consecución de objetivos comunes y la resolución de problemas transversales, impulsando la transformación verde y digital en el sector turístico, así como la mejora de su competitividad.

La AETIB hace entrega del distintivo SICTED a 46 empresas de Mallorca

Durante el mes de abril, la AETIB ha entregado la certificación de calidad SICTED a un total de 46 empresas de la isla de Mallorca.

Estas empresas están repartidas en 4 destinos SICTED:

 • 05 en Ses Salines
 • 14 en Son Servera
 • 12 en Sant Llorenç des Cardassar
 • 15 en Santanyí.

Cabe destacar que la AETIB es, desde 2009, el ente gestor del SICTED en Baleares. Actualmente, hay 704 empresas certificadas con este distintivo de Calidad en las islas: 552 en Mallorca, 87 en Menorca, 30 en Formentera y 35 en Eivissa.

Turismo sostenible

La AETIB organiza 4 press trips en el mes de abril para difundir los proyectos ITS

La AETIB ha organizado, durante el mes de abril, cuatro viajes de prensa con periodistas de distintos mercados emisores como Italia, Reino Unido, Francia y España. Todo ello con el objetivo de dar a conocer la apuesta de las Islas Baleares por la sostenibilidad y el producto estratégico. Los participantes han visitado las islas de Mallorca, Menorca y Eivissa.

A lo largo de los diferentes press trips que se han organizado en el mes de abril, se han dado a conocer, entre otros atractivos de las islas, algunos de los proyectos ITS que se desarrollan en Baleares. Concretamente los relativos a la protección de la Posidonia, la rehabilitación del Convento de San Diego y las actuaciones en el Camí de Cavalls en Menorca, o el Refugio de Ses Collidores en Mallorca.

Estas acciones se enmarcan dentro de los planes de acción que la AETIB lleva a cabo con sus agencias de relaciones públicas en los mercados emisores

El ITS posibilita la retirada de más de 5 toneladas de residuos de una cincuentena de espacios de relevancia ambiental de Menorca

El proyecto “Mejora de la calidad de los espacios litorales de relevancia ambiental de las Islas Baleares”, financiado a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y gestionado por la conselleria de Medio Ambiente y Territorio, ha permitido actuar en 54 espacios litorales de Menorca, donde las cuatro personas en riesgo de exclusión social que trabajan han retirado durante los primeros meses de trabajo un total de 5.749,3 kilogramos de residuos. Por materiales, el que más se ha recogido fue madera (2.657,1 kg.), seguido de desecho (1.791,5 kg.) y plástico (1.144,6 kg.). Otros materiales que se han contabilizado fueron los envases (66,3 kg.), el vidrio (61,5 kg.), hierro (27,4 kg.) y tejidos (0,9 kg.).

En total, en las Islas Baleares, este proyecto suma cuatro lotes con una partida de un millón y medio de euros. Por lo que respecta a Menorca, el lote ha sido adjudicado a la Fundación para personas con discapacidad de Menorca, con un presupuesto de 160.429 €.

Illes Balears en los medios

REPPUBLICA.IT(Itàlia)

Resultado nota de prensa

In vacanza alle Isole Baleari: l’identikit dei viaggiatori tipo in partenza dall'Italia

IL GIORNALE (Itàlia)

Resultado viaje de prensa

A Maiorca ed Ibiza progetti sostenibili

NATIONAL GEOGRAPHIC (Espanya)

Salinas de Es Trenc, la alternativa salada a un día de playa en Mallorca

Convocatorias

Convocatoria patrocinios para grandes eventos 2022
Convocatoria patrocinios para eventos estratégicos 2022
Convocatoria patrocinios para eventos singulares 2022
Convocatoria comarketing estratégico Illes Balears 2022
Convocatoria comarketing estratégico Menorca
Concurso de ideas para el diseño del estand de la AETIB en las ferias de 2023
Licitación para el servicio de marketing online para las plataformas web de la AETIB

Descargas

Informe Escolta Activa

Último informe Escolta Activa

Principales datos mensuales: Febrero 2022

Principales datos mensuales: Último informe sobre los principales indicadores turísticos

Informes Turespaña Mercados emisores

Informe Turespaña mercados emisores: Seguimiento de indicadores y tendencias: evolución, aperturas y cambios en los mercados emisores

Escolta Activa > Trip Advisor

Analisis de tendencias en Trip Advisor