CAT ESP

Newsletter 06 / Agost 2021

L’AETIB millorarà la comunicació en els mercats emissors amb nous contractes de Relacions Públiques a França, Itàlia i els països nòrdics

Amb l’objectiu de millorar la comunicació en els principals mercats emissors i reactivar l’activitat turística, l’AETIB ha iniciat nous contractes amb agències de relacions públiques a França, Itàlia i els països nòrdics (Dinamarca, Suècia, Noruega i Finlàndia).

Mitjançant aquests serveis, es podran desenvolupar i executar nous plans de comunicació exterior dins aquests mercats, tots ells fonamentals per a poder dur a terme la reactivació i recuperació del turisme a conseqüència dels efectes de la Covid-19.

Aquests contractes de relacions públiques i comunicació exterior es sumen als que ja tenia l’AETIB a Alemanya, Regne Unit i Espanya. Això permetrà disposar, a partir d’ara, d’una agència de relacions públiques als 5 principals mercats emissors per a les Illes Balears, afavorint així una comunicació més proactiva en tots aquests països i millorar l'atenció als periodistes.

El fet de disposar de serveis professionals en matèria de comunicació en tots aquests mercats permetrà també un reforç de la projecció i imatge de les nostres marques i un millor posicionament del producte turístic i l’estratègia de sostenibilitat.

Balears constata la recuperació de l'activitat turística als darrers mesos

Els indicadors turístics dels darrers mesos a les Illes Balears, posen de manifest la recuperació turística de la nostra destinació durant aquesta temporada. De fet, les Illes Balears han acumulat tres mesos consecutius liderant les arribades de turistes internacionals la qual cosa col•loca a l'arxipèlag com un dels principals destins de tot el Mediterrani.

Durant el mes de juliol les illes han rebut 1'86 milions de turistes, el que suposa un 66,9% del nombre de turistes rebuts en el mateix mes de 2019 i la recuperació de dos de cada tres turistes respecte a aquest mateix any.

En el sèptim mes de l'any, el turisme nacional va augmentar notablement amb relació a les dades registrades a 2019, concretament un 22,6% més, pel que fa al turisme internacional, un 30% dels turistes que arribaren a Espanya varen escollir les Illes Balears com a destinació vacacional, d'igual manera ha succeït amb la despesa realitzada pels turistes estrangers, arribant als 1.634 milions d'euros, el que representa el 31% de la despesa total realitzada al país.

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, ha destacat que “la temporada és atípica encara que positiva, molt millor de l'esperat fa uns mesos”.

35 candidatures es presenten als Premis del Turisme 2021

Després que el passat 30 de juliol finalitzés el termini per presentar candidatures als Premis del Turisme 2021, s’han rebut un total de 35 propostes per optar a rebre aquest guardó en alguna de les seves categories. El jurat es reunirà a principis de setembre per deliberar i prendre la decisió final.

El lliurament dels premis està previst que es realitzi a finals de setembre dins la gala de la ‘Nit del Turisme’, que enguany es celebrarà a Formentera, amb aforament limitat, i al marc de la celebració del Dia Mundial del Turisme.

Aquesta serà la cinquena edició dels premis del Turisme de les Illes Balears, distincions que tenen per finalitat reconèixer les actuacions de persones, empreses o institucions públiques i privades a favor del turisme i servir d'instrument per estimular comportaments professionals i iniciatives que contribueixin a millorar la imatge turística de les Illes Balears i dels seus serveis turístics.

Turisme sostenible

El Servei de Neteja del Litoral permet recollir gairebé 20 tones de residus els primers dos mesos de campanya

El Servei de Neteja del Litoral ha arribat a meitat de campanya havent recollit 19.666,37 kg. de residus en els mesos de juny i juliol. D’aquests, 9.247,04 kg. eren plàstics, el que suposa un 47,02% del total de residus recollits. Tant el juny, amb 4.044,90 kg., com al juliol, amb 5.202,14 kg., ha estat el tipus de residu que més s’ha replegat. La resta ha estat fusta (4.903,99 kg.), vegetació (3.414 kg.), orgànic (1.600, 76 kg.), oli (19,53 kg.) i altres (660,54 kg.).

Tota aquesta activitat suposa que aquests residus no han arribat fins a les nostres platges, la qual cosa afavoreix una millor imatge per als nostres turistes i unes aigües de bany més netes.

Aquest Servei, gestionat per l’Agència Balear de l’Aigua, compta amb 22 embarcacions que fan feina arreu de l’arxipèlag: 10 a Mallorca, 5 a Menorca, 5 a Eivissa i 2 a Formentera. Des del primer de juny fins al 30 de setembre, totes les embarcacions fan feina per retirar residus a la mar. A partir de l’octubre, el Servei es manté operatiu amb una embarcació a cada illa per realitzar tasques d’emergències a la mar.

Illes Balears als mitjans

BLOG ALAJODE (UK)

Resultat press trip AETIB

Ecotourism in Mallorca

DAILY MAIL (UK)

Resultat press trip AETIB

No dancing ’til dawn... but Ibiza is still irresistible

I NEWS (UK)

Resultat atenció premsa AETIB

Ibiza clubs might be closed, but the Balearic Island is adapting to another pandemic summer

INFORTUSA (ES)

Resultat nota de premsa AETIB

Senderos azules y rutas gastronómicas para descubrir las Islas Baleares

Convocatòries

Convocatòria Comàrqueting Estratègic
Convocatòria patrocinis per a esdeveniments estratègics
Convocatòria patrocinis per a esdeveniments singulars

Descàrregues

Informe Escolta Activa

Darrer informe d'escolta online sobre l'impacte de la COVID a les Illes Balears

Principals dades mensuals: Juny 2021

Principals dades mensuals: Darrer informe sobre els principals indicadors turístics

Informes Turespaña Mercats emissors

Informe Turespaña mercats emissors: Seguiment d'indicadors i tendències: evolució, apertures i canvis als mercats emissors

CAT ESP

Newsletter 06 / Agosto 2021

La AETIB mejorará la comunicación en los mercados emisores con nuevos contratos de Relaciones Públicas en Francia, Italia y los países nórdicos

Con el objetivo de mejorar la comunicación en los principales mercados emisores y reactivar la actividad turística, la AETIB ha iniciado nuevos contratos con agencias de relaciones públicas en Francia, Italia y los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia).

Mediante estos servicios, se podrán desarrollar y ejecutar nuevos planes de comunicación exterior dentro de estos mercados, todos ellos fundamentales para poder llevar a cabo la reactivación y recuperación del turismo como consecuencia de los efectos de la Covid-19.

Estos contratos de relaciones públicas y comunicación exterior se suman a los que ya tenía la AETIB en Alemania, Reino Unido y España. Esto permitirá disponer, a partir de ahora, de una agencia de relaciones públicas en los 5 principales mercados emisores para las Islas Baleares, favoreciendo así una comunicación más proactiva en todos estos países y mejorar la atención a los periodistas.

El hecho de disponer de servicios profesionales en materia de comunicación en todos estos mercados permitirá también un refuerzo de la proyección e imagen de nuestras marcas y un mejor posicionamiento del producto turístico y la estrategia de sostenibilidad..

Baleares constata la recuperación de la actividad turística en los últimos meses

Los indicadores turísticos de los últimos meses en las Islas Baleares, ponen de manifiesto la recuperación turística de nuestro destino durante esta temporada. De hecho, las Islas Baleares han acumulado cuatro meses consecutivos liderando las llegadas de turistas internacionales lo que coloca al archipiélago como uno de los principales destinos de todo el Mediterráneo.

Durante el mes de julio las islas han recibido 1'86 millones de turistas, lo que supone un 66,9% del número de turistas recibidos en el mismo mes de 2019 y la recuperación de dos de cada tres turistas respecto a ese mismo año.

En el séptimo mes del año, el turismo nacional aumentó notablemente respecto a los datos registrados en 2019, concretamente un 22,6% más, en cuanto al turismo internacional, un 30% de los turistas que vinieron a España eligieron a las Islas Baleares como destino vacacional, de igual manera ha sucedido con el gasto realizado por los turistas extranjeros, alcanzando los 1.634 millones de euros, lo que representa el 31% del gasto total realizado en el país.

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha destacado que “la temporada es atípica aunque positiva, mucho mejor de los que se esperaba hace unos meses”.

35 candidaturas se presentan a los Premios del Turismo 2021

Después de que el pasado 30 de julio finalizara el plazo para presentar candidaturas a los Premios del Turismo 2021, se han recibido un total de 35 propuestas para optar a recibir este galardón en alguna de sus categorías. El jurado se reunirá a principios de septiembre para deliberar y tomar la decisión final.

La entrega de los premios está prevista que se realice a finales de septiembre en el marco de la gala de la ‘Nit del Turisme’, que este año se celebrará en Formentera, con aforo limitado, y en el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo.

Esta será la quinta edición de los premios del Turismo de las Islas Baleares, distinciones que tienen por finalidad reconocer las actuaciones de personas, empresas o instituciones públicas y privadas a favor del turismo y servir de instrumento para estimular comportamientos profesionales e iniciativas que contribuyan a mejorar la imagen turística de las Islas Baleares y de sus servicios turísticos.

Turismo sostenible

El Servicio de Limpieza del Litoral permite recoger casi 20 toneladas de residuos los primeros dos meses de campaña

El Servicio de Limpieza del Litoral ha llegado a mitad de campaña habiendo recogido 19.666,37 kg. de residuos en los meses de junio y julio. De estos, 9.247,04 kg. eran plásticos, elo que supone un 47,02% del total de residuos recogidos. Tanto el junio, con 4.044,90 kg., como en julio, con 5.202,14 kg., ha sido el tipo de residuo que más se ha recogido. El resto ha sido madera (4.903,99 kg.), vegetación (3.414 kg.), orgánico (1.600, 76 kg.), óleo (19,53 kg.) y otros (660,54 kg.).

Toda esta actividad supone que estos residuos no han llegado hasta nuestras playas, lo cual favorece una mejor imagen para nuestros turistas y unas aguas de baño más limpias.

Este Servicio, gestionado por la Agencia Balear del agua, cuenta con 22 embarcaciones que trabajan en todo el archipiélago: 10 en Mallorca, 5 en Menorca, 5 en Ibiza y 2 en Formentera. Desde el primero de junio hasta el 30 de septiembre, todas las embarcaciones trabajan para retirar residuos en el mar. A partir de octubre, el Servicio se mantiene operativo con una embarcación en cada isla para realizar tareas de emergencias en el mar.

Illes Balears en los medios

BLOG ALAJODE (UK)

Resultado press trip AETIB

Ecotourism in Mallorca

DAILY MAIL (UK)

Resultado press trip AETIB

No dancing ’til dawn... but Ibiza is still irresistible

I NEWS (UK)

Resultado atención prensa AETIB

Ibiza clubs might be closed, but the Balearic Island is adapting to another pandemic summer

INFORTUSA (ES)

Resultado nota de prensa AETIB

Senderos azules y rutas gastronómicas para descubrir las Islas Baleares

Convocatorias

Convocatoria Co-marketing Estratégico
Convocatoria patrocinios para Eventos estratégicos
Convocatoria patrocinios para Eventos Singulares

Descargas

Informe Escolta Activa

Último informe de Escucha Online sobre el impacto de la COVID en las Illes Balears

Principales datos mensuales: Junio 2021

Principales datos mensuales: Último informe sobre los principales indicadores turísticos

Informes Turespaña Mercats emissors

Informe Turespaña mercados emisores: Seguimiento de indicadores y tendencias: evolución, aperturas y cambios en los mercados emisores