CAT ESP

Newsletter 18 / Agost 2022

47 candidatures es presenten als Premis del Turisme 2022

Després de que finalitzés el termini per presentar candidatures als Premis del Turisme 2022, s’han rebut un total de 47 propostes a les 9 diferents categories de guardons. Ha estat l’any que més candidatures s’han rebut. Ara, el jurat es reunirà a principis de setembre per deliberar.

El lliurament dels premis està previst que es realitzi dia 27 de setembre dins la gala de la ‘Nit del Turisme’, que enguany es celebrarà al pati de la Misericòrdia (Mallorca) coincidint amb celebració del Dia Mundial del Turisme.

Aquesta serà la sisena edició dels premis del Turisme de les Illes Balears, distincions que tenen per finalitat reconèixer les actuacions de persones, empreses o institucions públiques i privades a favor del turisme i servir d'instrument per estimular comportaments professionals i iniciatives que contribueixin a millorar la imatge turística de les Illes Balears i dels seus serveis turístics.

En aquesta edició s’han inclòs nous guardons com “Ambaixador o Ambaixadora de Balears” en reconeixement a la tasca de destacades personalitats de la vida pública que hagin contribuït a la difusió del valor turístic de les Illes Balears; “Treballador o Treballadora del sector turístic 2022” per la seva tasca professional destacada en el turisme; i a les “Bones pràctiques en matèria d’ocupació turística” en reconeixement a aquelles iniciatives o activitats empresarials que han aconseguit millorar l’ocupabilitat en el sector turístic, en favor d’una estabilitat laboral de qualitat, igualitària i qualificada.

Les Illes Balears recuperen el turisme perdut durant la pandèmia

Les Illes Balears continuen recuperant el turisme perdut durant la pandèmia, de manera que al juny de 2022 el nombre de visitants, nacionals i internacionals, amb destinació principal les Illes Balears va ser de més de 2,4 milions (2.426.460) amb una variació del 157,52% respecte el 2021 i amb un 1,82 de pujada respecte el mateix mes del 2019.

L’Arxipèlag no sols recupera el mes de juny, i per tercer mes consecutiu, el turisme que rebia abans de la pandèmia, sinó que augmenta la xifra lleugerament.

El nombre de turistes nacionals va ser de 467.815 persones. La qual cosa representa un 37% més que en 2019, i els turistes estrangers van ascendir a gairebé 2 milions (1.958.645)

El principal país emissor del total de turistes, va ser Alemanya amb un percentatge del 25,52%, seguit del Regne Unit amb un 21,83% i Espanya, amb un 19,28%.

A Mallorca van arribar 1.631.068 turistes, a Eivissa-Formentera 533.612 i a Menorca 261.780. En l'acumulat gener-juny, han arribat ja 6,4 milions de turistes (6.428.405) a les Illes Balears, recuperant d'aquesta manera el 96 per cent dels visitants perduts per la pandèmia.

A més, el turista que arriba ara gasta més en destí, la qual cosa redunda en una major rendibilitat: La despesa turística total de juny és un 5% superior a juny de 2019.

L'AETIB col•labora amb el projecte Biodibal per tal d’impulsar el turisme de Natura

Des de l’any 2018, l’Agència d’Estratègia Turística (AETIB) ha col•laborat amb la UIB per impulsar el turisme de natura dins el marc del projecte Biodibal. Una iniciativa que té per objectiu, entre d’altres, garantir l’accés lliure i gratuït a la informació existent sobre biodiversitat a les Illes Balears.

Una de les darreres tasques desenvolupades al voltant d’aquest projecte ha estat la millora de les aplicacions web i mòbil de Biodibal, la qual cosa permet consultar la base de dades més gran sobre biodiversitat de les illes, que actualment reuneix prop d'1 milió d'observacions d'espècies de flora, fauna i fongs.

Ambdues aplicacions s'han dissenyat per oferir funcionalitats en els àmbits educatiu, cientificotècnic i del turisme de natura. A través del mapa interactiu es pot consultar les observacions registrades al teu voltant i validades pels experts col•laboradors de la Universitat de les Illes Balears. També es pot aplicar el filtre per data, de manera que permet conèixer els llocs i dies on amb més probabilitat podràs observar les espècies del teu interès.

A aquestes aplicacions s’hi pot trobar també informació sobre rutes d'interès naturalístic tant als espais naturals de les Illes Balears, com als municipis que s'han adherit al projecte amb accés a informació bàsica d'interès pel visitant, com a les espècies més freqüents.

Turisme sostenible

L’ITS permet la contractació d’informadors dunars per als espais naturals protegits

Diferents informadors ambientals estan treballant en la divulgació dels valors dels sistemes dunars a cinc espais naturals protegits de les Illes Balears. El pla ‘Realització d’activitats d’informació ambiental relativa als sistemes dunars en espais de rellevància ambiental de les Illes Balears’ té com a finalitat implicar als usuaris de les platges en la conservació de les zones dunars i evitar-hi comportaments incívics.

La tasca dels informadors consisteix a recordar als visitants la necessitat de fer servir els camins existents, respectar el cordó dunar per tal de no malmetre la vegetació ni posar en perill els hàbitats que hi són presents, així com emportar-se els residus i reciclar-los correctament.

El servei s’ofereix en una franja de cinc o sis hores diàries, depenent de l’ocupació, als parcs naturals de s’Albufera des Grau, Ses Salines d’Eivissa i Formentera, es Trenc–Salobrar de Campos, Mondragó, i s’Albufera de Mallorca, de dilluns a diumenge. A més, la seva activitat està reforçada amb la instal•lació de senyals duta a terme amb el projecte de Recuperació dels sistemes dunars.

Aquesta acció està finançada amb 116.364 € provinents de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS) i està emmarcada en el projecte de Recuperació dels sistemes dunars en espais de rellevància ambiental de les Illes Balears, amb un pressupost total de 823.000 €. Els informadors faran feina durant dos mesos i mig durant les temporades dels anys 2022 i 2023.

Illes Balears als mitjans

HOUSE OF COCO (UK)

Resultat viatge de premsa AETIB

Balearics beyond the beaches

THE SUN ON SUNDAY(UK)

Resultat viatge de premsa AETIB

Blissed-out balearics

LE TÉLÉGRAMME (França)

Resultat viatge de premsa AETIB

Discovering the off-season beauty of Spain’s Balearic Islands

DIE PRESSE (Austria)

Resultat viatge de premsa AETIB

Insel aus Sonne

Convocatòries

Convocatòria patrocinis per a grans esdeveniments 2022
Convocatòria patrocinis per a esdeveniments estratègics 2022
Convocatòria patrocinis per a esdeveniments singulars 2022
Convocatòria comarketing estratègic Illes Balears 2022
Convocatòria comarqueting estratègic Menorca

Descàrregues

Informe Escolta Activa

Darrer informe d'escolta online

Principals dades mensuals: Juny 2022

Principals dades mensuals: Darrer informe sobre els principals indicadors turístics

Informes Turespaña Mercats emissors

Informe Turespaña mercats emissors: Seguiment d'indicadors i tendències: evolució, apertures i canvis als mercats emissors

Escolta Activa > Trip Advisor

Anàlisi de tendències a Trip Advisor

Escolta Activa > Twitter

Anàlisi de tendències a Twitter (2on trimestre 2022)

CAT ESP

Newsletter 18 / Agosto 2022

47 candidaturas se presentan a los Premios del Turismo 2022

Después de que finalizara el plazo para presentar candidaturas a los Premios del Turismo 2022, se han recibido un total de 47 propuestas para optar a las 9 diferentes categorías de galardones. Se trata del año que más candidaturas se han recibido. A partir de ahora, el jurado se reunirá a principios de septiembre para deliberar .

La entrega de los premios está prevista que se realice el próximo 27 de septiembre en el marco de la gala de la ‘Nit del Turisme’, que este año se celebrará en el Patio de la Misericordia de Palma, coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Turismo.

Esta será la sexta edición de los premios del Turismo de las Islas Baleares, distinciones que tienen por finalidad reconocer las actuaciones de personas, empresas o instituciones públicas y privadas en favor del turismo y servir de instrumento para estimular comportamientos profesionales e iniciativas que contribuyan a mejorar la imagen turística de las Islas Baleares y de sus servicios turísticos.

En esta edición se han incluido nuevos galardones como “Embajador o Embajadora de Baleares” en reconocimiento en la tarea de destacadas personalidades de la vida pública que hayan contribuido a la difusión del valor turístico de las Islas Baleares; “Trabajador o Trabajadora del sector turístico 2022” por su tarea profesional destacada en el turismo; y a las “Buenas prácticas en materia de ocupación turística” en reconocimiento a aquellas iniciativas o actividades empresariales que han conseguido mejorar la empleabilidad en el sector turístico, en favor de una estabilidad laboral de calidad, igualitaria y cualificada.

Las Islas Baleares recuperan el turismo perdido durante la pandemia

Las Islas Baleares continúan recuperando el turismo perdido durante la pandemia, de forma que en junio de 2022 el número de visitantes, nacionales e internacionales, con destino principal a las islas fue de más de 2,4 millones (2.426.460) con una variación del 157,52% respecto al 2021 y con un 1,82 de subida respecto al mismo mes del 2019.

El Archipiélago no solo recupera el mes de junio, y por tercer mes consecutivo, el turismo que recibía antes de la pandemia, sino que aumenta la cifra ligeramente.

El número de turistas nacionales fue de 467.815 personas. Lo cual representa un 37% más que en 2019, y los turistas extranjeros ascendieron a casi 2 millones (1.958.645)

El principal país emisor del total de turistas, fue Alemania con un porcentaje del 25,52%, seguido del Reino Unido con un 21,83% y España, con un 19,28%.

En Mallorca llegaron 1.631.068 turistas, en Ibiza-Formentera 533.612 y en Menorca 261.780. En el acumulado enero-junio, han llegado ya 6,4 millones de turistas (6.428.405) a las Islas Baleares, recuperando de este modo el 96 por ciento de los visitantes perdidos por la pandemia.

Además, el turista que llega ahora gasta más en destino, lo cual redunda en una mayor rentabilidad: El gasto turístico total de junio es un 5% superior a junio de 2019.

La AETIB colabora con el proyecto Biodibal para impulsar el turismo de Naturaleza

Desde el año 2018, la Agencia de Estrategia Turística (AETIB) ha colaborado con la UIB para impulsar el turismo de naturaleza en el marco del proyecto Biodibal. Una iniciativa que tiene por objetivo, entre otros, garantizar el acceso libre y gratuito a la información existente sobre biodiversidad en las Islas Baleares.

Una de las últimas tareas desarrolladas en torno a este proyecto ha sido la mejora de las aplicaciones web y móvil de Biodibal, lo que permite consultar la mayor base de datos sobre biodiversidad de las islas, que actualmente reúne cerca de 1 millón de observaciones de especies de flora, fauna y hongos.

Ambas aplicaciones se han diseñado para ofrecer funcionalidades en los ámbitos educativo, científico-técnico y del turismo de naturaleza. A través del mapa interactivo se puede consultar las observaciones registradas a tu alrededor y validadas por los expertos colaboradores de la Universidad de las Islas Baleares. También se puede aplicar el filtro por fecha, por lo que permite conocer los lugares y días donde con mayor probabilidad podrás observar las especies de tu interés.

En estas aplicaciones se puede encontrar también información sobre rutas de interés naturalístico tanto en los espacios naturales de las Islas Baleares, como en los municipios que se han adherido al proyecto con acceso a información básica de interés para el visitante, como en las especies más frecuentes.

Turismo sostenible

El ITS permite la contratación de informadores dunares para los espacios naturales protegidos

Varios informadores ambientales están trabajando en la divulgación de los valores de los sistemas dunares en cinco espacios naturales protegidos de las Islas Balears. El plan ‘Realización de actividades de información ambiental relativa a los sistemas dunares en espacios de relevancia ambiental de las Islas Baleares’ tiene como finalidad implicar a los usuarios de las playas en la conservación de las zonas dunares y evitar comportamientos incívicos.

La tarea de los informadores consiste en recordar a los visitantes la necesidad de usar los caminos existentes, respetar el cordón dunar para no destruir la vegetación ni poner en peligro los hábitats que están presentes, así como llevarse los residuos y reciclarlos correctamente.

El servicio se ofrece en una franja de cinco o seis horas diarias, dependiendo de la ocupación, en los parques naturales de s'Albufera des Grau, Ses Salines de Eivissa y Formentera, Es Trenc–Salobrar de Campos, Mondragó, y s'Albufera de Mallorca, de lunes a domingo. Además, su actividad está reforzada con la instalación de señales llevada a cabo con el proyecto de Recuperación de los sistemas dunares.

Esta acción está financiada con 116.364 € provenientes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y está enmarcada en el proyecto de Recuperación de los sistemas dunares en espacios de relevancia ambiental de las Islas Baleares, con un presupuesto total de 823.000 €. Los informadores trabajarán durante dos meses y medio durante las temporadas de los años 2022 y 2023.

Illes Balears en los medios

HOUSE OF COCO (UK)

Resultado viaje de prensa AETIB

Balearics beyond the beaches

THE SUN ON SUNDAY(UK)

Resultado viaje de prensa AETIB

Blissed-out balearics

LE TÉLÉGRAMME (França)

Resultado viaje de prensa AETIB

Discovering the off-season beauty of Spain’s Balearic Islands

DIE PRESSE (Austria)

Resultado viaje de prensa AETIB

Insel aus Sonne

Convocatorias

Convocatoria patrocinios para grandes eventos 2022
Convocatoria patrocinios para eventos estratégicos 2022
Convocatoria patrocinios para eventos singulares 2022
Convocatoria comarketing estratégico Illes Balears 2022
Convocatoria comarketing estratégico Menorca

Descargas

Informe Escolta Activa

Último informe Escolta Activa

Principales datos mensuales: Junio 2022

Principales datos mensuales: Último informe sobre los principales indicadores turísticos

Informes Turespaña Mercados emisores

Informe Turespaña mercados emisores: Seguimiento de indicadores y tendencias: evolución, aperturas y cambios en los mercados emisores

Escolta Activa > Trip Advisor

Análisis de tendencias en Trip Advisor

Escolta Activa > Twitter

Análisis de tendencias en Twitter (2do trimestre 2022)