CAT ESP

Newsletter 12 / Febrer 2022

Nou Decret llei per a la circularitat i la sostenibilitat en el turisme

El Govern va aprovar, el passat 11 de febrer, un decret llei per a la circularitat i la sostenibilitat en el turisme que impulsarà la modernització i la transformació del sector i exigirà a les empreses mesures capdavanteres en sostenibilitat mediambiental i drets laborals.

La nova normativa autonòmica inclou una congelació de noves places turístiques, hoteleres i de lloguer turístic, per als pròxims quatre anys per tal de millorar la qualitat de vida dels residents i l’experiència turística dels visitants. A més, comportarà una inversió pública de seixanta milions d’euros en ajudes al sector.

Es tracta d’una regulació capdavantera, que està dividida en quatre eixos i que recull tota una sèrie de mesures que permetran un creixement econòmic més inclusiu i més sostenible, així com una millora de la convivència entre treballadors, residents i turistes, i un ús més eficient dels recursos. La norma gira al voltant de quatre pilars:

 • Sostenibilitat social i econòmica
 • Circularitat i sostenibilitat mediambiental
 • Sostenibilitat territorial
 • Modernització i simplificació administrativa

Pel que fa a la sostenibilitat social i econòmica, la norma estableix com a punt de partida la qualitat de l’ocupació i la qualitat de vida de les persones, amb mesures que fan que el turisme sigui també sostenible socialment com l’augment de la protecció a les cambreres de pisos, entre altres.

Al mateix temps, el Decret llei aposta per una economia circular en el sector, per la qual cosa s’exigirà a totes les empreses que disposin d’un pla de circularitat que inclogui aspectes com l’alimentació, l’ús i la cura de l’aigua, els residus o les energies netes. Això convertirà les Illes Balears en una destinació capdavantera a l’hora de normativitzar aquesta qüestió.

En l’àmbit de la sostenibilitat territorial, es mantindrà l’aposta pel medi ambient i la protecció del territori. A més de bloquejar el creixement turístic mitjançant la congelació de places, el text legal lliga la realització de reformes en els establiments turístics a noves limitacions i exigeix com a condició prèvia una reducció de places turístiques del 5 % per part de l’establiment.

Finalment, a més la nova Llei presenta una sèrie de millores en l’àmbit de la simplificació i la modernització administrativa com l’actualització dels criteris per aconseguir una nova classificació hotelera ajustada als nous temps.

CONSULTA EL DECRET COMPLET AQUÍ

Noves convocatòries de comàrqueting estratègic per millorar la connectivitat en 2022

L’AETIB ha publicat dues noves convocatòries de comàrqueting estratègic amb l’objectiu de millorar la connectivitat turística tant de les Illes Balears, com de Menorca en particular, amb els mercats emissors.

A) Convocatòria de comàrqueting estratègic per millorar la connectivitat turística de les Illes Balears amb els mercats emissors:

 • Objectiu: Oferir la possibilitat de realitzar convenis de col•laboració en la modalitat de co-marqueting estratègic per millorar la connectivitat de les Illes Balears, fora dels mesos d’estiu, per al mercat nacional com internacionals.
 • Pressupost: 480.000 € (impostos inclosos)
 • Destinataris: companyies aèries i marítimes
 • Més info

B) Convocatòria de comàrqueting estratègic per millorar la connectivitat turística de Menorca amb els mercats emissors:

 • Objectiu: Oferir la possibilitat de realitzar convenis de col•laboració en la modalitat de co-marqueting estratègic per millorar la connectivitat de Menorca, fora dels mesos d’estiu, per al mercat nacional com mercats internacionals (només Regne Unit, Alemanya, França i Itàlia)
 • Pressupost: 600.000 € (impostos inclosos)
 • Destinataris: companyies aèries i marítimes
 • Més info

Aquestes convocatòries romandran obertes fins a l’1 d’octubre de 2022 o fins que s’esgoti el pressupost disponible i cal destacar que, per ambdues convocatòries, serà obligatori el desenvolupament d’una campanya publicitària de sostenibilitat simultània a la campanya de comàrqueting estratègic.

Els contractes de relacions públiques de l’AETIB van generar impactes mediàtics per valor de més de 20 milions l’any 2021

Els contractes de Relacions Públiques i comunicació exterior que l’AETIB té actualment actius en mercats emissors com Alemanya, Regne Unit, Espanya, França, Itàlia i Països Nòrdics van generar, en 2021, impactes mediàtics per valor de més de 20,2 milions d'euros.

Es tracta de més de 1.300 publicacions sobre les Illes Balears en diferents mitjans de comunicació d'aquests mercats emissors centrades en els productes turístics estratègics que es treballen a través dels SET i que són conseqüència de l'activitat d'aquests serveis de l’AETIB en aquests països.

En aquesta repercussió mediàtica també hi ha nombrosos articles que posicionen a les Illes Balears com un destí altament compromès amb la sostenibilitat turística, així com divulgació dels projectes que s'executen amb els fons de l’ITS.

Durant 2021, a través de les agències de relacions públiques de l’AETIB es varen generar més de 80 notes de premsa, 18 newsletters, 10 viatges de premsa i 2 presentacions a mitjans en origen.

L'AETIB amplia l'oferta de cursos al Pla de Formació per als professionals del Turisme

L'AETIB ha ampliat l’oferta de cursos disponibles al Pla de Formació adreçat tots els professionals turístics de les Illes Balears i que està en marxa des de finals de l’any 2021.

Aquesta iniciativa inclou diferents cursos on-line així com jornades i activitats de networking sobre temàtiques d'interès per als professionals turístics, tant en l'àmbit de la digitalització, innovació de producte i sostenibilitat turística, entre d’altres.

Aquest pla té com a objectiu contribuir al foment de la competitivitat, de promoure la diversificació i el turisme sostenible i consolidar la imatge i la visibilitat de les Illes com a destinacions sostenibles i de qualitat. S'emmarca dins dels plans d’acció dels SET i és finançat amb l’Impost de Turisme Sostenible (ITS).

Per poder consultar tots els cursos disponibles hi ha habilitada una plataforma específica, mitjançant la qual ja es poden fer les inscripcions dels nous cursos disponibles.

Més informació

Turisme sostenible

Convocada una nova edició del Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destí

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme del Govern d'Espanya ha convocat una nova edició ordinària del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destí, cofinançats amb fons propis dels tres nivells de l'Administració: estatal, autonòmica i local (responsable de l'execució del pla).

La convocatòria estarà oberta fins al pròxim 31 de març de 2022 i poden presentar propostes municipis, províncies, illes en els arxipèlags balear i canari, comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, àrees metropolitanes o mancomunitats de municipis.

El programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destí persegueix l'objectiu general d'avançar en la transformació de les destinacions turístiques cap a un model basat en la sostenibilitat mediambiental, socioeconòmica i territorial, així com a impulsar estratègies de resiliència enfront dels nous reptes de l'ecosistema turístic, des del canvi climàtic, fins a la sobre demanda turística o les crisis sanitàries i de seguretat.

Les actuacions elegibles són :

 • Actuacions en l'àmbit de la transició verda i sostenible
 • Actuacions de millora de l'eficiència energètica
 • Actuacions en l'àmbit de la transició digital
 • Actuacions en l'àmbit de la competitivitat

Més info

L'AETIB organitza un press trip per mostrar els projectes ITS de Menorca en mitjans nacionals

L’AETIB ha organitzat, del 23 al 26 de febrer, un viatge de premsa a Menorca amb el diari nacional ‘La Razón’. L'objectiu ha estat donar a conèixer els projectes finançats amb l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) a l'illa, així com diferents propostes relacionades amb els SET de Gastronomia i Ecoturisme.

Així, durant aquests dies, un redactor d'aquest diari ha pogut conèixer de primera mà projectes com el Pla d'actuacions de gestió i recuperació del Camí de Cavalls o la Rehabilitació i dotació del Convent de Sant Diego, entre altres.

Així mateix, i coincidint amb la candidatura de Menorca com a Regió Europea de Gastronomia en 2022, el periodista ha pogut visitar el projecte “Cómete Menorca” i realitzar diferents degustacions de producte local, amb la col•laboració de la cooperativa Camp de Menorca, durant la seva visita

Aquest press trip és el primer que es realitza com a part del pla d'accions que desenvolupa l’AETIB en el mercat nacional dins el contracte de Relacions Públiques i comunicació exterior en els mercats emissors dins de l'any 2022.

Illes Balears als mitjans

CORRIERE DELLA SERA (Itàlia)

Resultat Viatje de premsa

Maiorca fuori stagione

FLYING MEDIA (Alemanya)

Resultat Viatge de premsa AETIB

Cabrera- Das Juwel der Balearen

BOUBOUTEATIME (França)

Resultat nota premsa

Les Baléares : la destination hivernale parfaite

Convocatòries

Convocatòria patrocinis per a grans esdeveniments 2022
Convocatòria patrocinis per a esdeveniments estratègics 2022
Convocatòria patrocinis per a esdeveniments singulars 2022
Pla de Formació per als professionals del turisme de les Illes Balears
Convocatòria comarqueting estratègic Illes Balears 2022
Convocatòria comarqueting estratègic Menorca

Descàrregues

Informe Escolta Activa

Darrer informe d'escolta online

Principals dades mensuals: Desembre 2021

Principals dades mensuals: Darrer informe sobre els principals indicadors turístics

Informes Turespaña Mercats emissors

Informe Turespaña mercats emissors: Seguiment d'indicadors i tendències: evolució, apertures i canvis als mercats emissors

Escolta Activa > Trip Advisor

Anàlisi de tendències a Trip Advisor

CAT ESP

Newsletter 12 / Febrero 2022

Nuevo Decreto Ley para la circularidad y la sostenibilidad en el turismo

El Govern aprobó, el pasado 11 de febrero, un decreto ley para la circularidad y la sostenibilidad en el turismo que impulsará la modernización y la transformación del sector y exigirá a las empresas medidas pioneras en sostenibilidad medioambiental y derechos laborales.

La nueva normativa autonómica incluye una congelación de nuevas plazas turísticas, hoteleras y de alquiler turístico, para los próximos cuatro años con el fin de mejorar la calidad de vida de los residentes y la experiencia turística de los visitantes. Además, comportará una inversión pública de sesenta millones de euros en ayudas al sector.

Se trata de una regulación líder, que está dividida en cuatro ejes y que recoge toda una serie de medidas que permitirán un crecimiento económico más inclusivo y más sostenible, así como una mejora de la convivencia entre trabajadores, residentes y turistas, y un uso más eficiente de los recursos. La norma gira alrededor de cuatro pilares:

 • Sostenibilidad social y económica
 • Circularidad y sostenibilidad medioambiental
 • Sostenibilidad territorial
 • Modernización y simplificación administrativa

En cuanto a la sostenibilidad social y económica, la norma establece como punto de partida la calidad de la ocupación y la calidad de vida de las personas, con medidas que hacen que el turismo sea también sostenible socialmente como el aumento de la protección a las camareras de pisos, entre otras.

Al mismo tiempo, el Decreto Ley apuesta por una economía circular en el sector, por lo cual se exigirá a todas las empresas que dispongan de un plan de circularidad que incluya aspectos como la alimentación, el uso y ahorro del agua, los residuos o las energías limpias. Esto convertirá a las Islas Baleares en un destino líder en la hora de normativizar esta cuestión.

En el ámbito de la sostenibilidad territorial, se mantendrá la apuesta por el medio ambiente y la protección del territorio. Además de bloquear el crecimiento turístico mediante la congelación de plazas, el texto legal liga la realización de reformas en los establecimientos turísticos a nuevas limitaciones y exige como condición previa una reducción de plazas turísticas del 5% por parte del establecimiento.

Finalmente, además la nueva Ley presenta una serie de mejoras en el ámbito de la simplificación y la modernización administrativa como la actualización de los criterios para conseguir una nueva clasificación hotelera ajustada a los nuevos tiempos.

CONSULTA EL DECRETO COMPLETO AQUÍ

Nuevas convocatorias de comarketing estratégico para mejorar la conectividad en 2022

La AETIB ha publicado dos nuevas convocatorias de comarketing estratégico con el objetivo de mejorar la conectividad turística con los mercados emisores, tanto de las Islas Baleares como de Menorca en particular.

A) Convocatoria de comarketing estratégico para mejorar la conectividad turística de las Islas Baleares con los mercados emisores:

 • Objetivo: Ofrecer la posibilidad de realizar convenios de colaboración en la modalidad de comarketing estratégico para mejorar la conectividad de las Islas Baleares, fuera de los meses de verano, para el mercado nacional como internacionales.
 • Presupuesto: 480.000 € (impuestos incluidos)
 • Destinatarios: compañías aéreas y marítimas
 • Más info

B) Convocatoria de comarketing estratégico para mejorar la conectividad turística de Menorca con los mercados emisores:

 • Objetivo: Ofrecer la posibilidad de realizar convenios de colaboración en la modalidad de comarketing estratégico para mejorar la conectividad de Menorca, fuera de los meses de verano, para el mercado nacional como internacionales (solo Reino Unido, Alemania, Francia e Italia)
 • Presupuesto: 600.000 € (impuestos incluidos)
 • Destinatarios: compañías aéreas y marítimas
 • Más info

Estas convocatorias permanecerán abiertas hasta el 1 de octubre de 2022 o hasta que se agote el presupuesto disponible y hay que destacar que, por ambas convocatorias, será obligatorio el desarrollo de una campaña publicitaria de sostenibilidad simultánea a la campaña de comarketing estratégico.

Los contratos de relaciones públicas de la AETIB generaron impactos mediáticos por valor de más de 20 millones en 2021

Los contratos de Relaciones Públicas y comunicación exterior que la AETIB tiene actualmente activos en mercados emisores como Alemania, Reino Unido, España, Francia, Italia y Países Nórdicos generaron, en 2021, impactos mediáticos por valor de más de 20,2 millones de euros.

Se trata de más de 1.300 publicaciones sobre las Islas Baleares en diferentes medios de comunicación de estos mercados emisores, centradas en los productos turísticos estratégicos que se trabajan a través de los SET y que son consecuencia de la actividad de estos servicios de la AETIB en dichos países.

En esa repercusión mediática también hay numerosos artículos que posicionan a las Islas Baleares como un destino altamente comprometido con la sostenibilidad turística, así como divulgación de los proyectos que se ejecutan con los fondos del ITS.

Durante 2021, a través de las agencias de relaciones públicas de la AETIB se generaron más de 80 notas de prensa, 18 newsletters, 10 viajes de prensa y 2 presentaciones a medios en origen.

La AETIB amplía la oferta de cursos en el Plan de Formación para los profesionales del Turismo

La AETIB ha ampliado la oferta de cursos disponibles en el Plan de Formación dirigido todos los profesionales turísticos de las Islas Baleares y que está en marcha desde octubre de 2021.

Esta iniciativa incluye diferentes cursos on-line, así como jornadas y actividades de networking sobre temáticas de interés para los profesionales turísticos, tanto en el ámbito de la digitalización, innovación de producto y sostenibilidad turística, entre otros.

Este plan tiene como objetivo contribuir al fomento de la competitividad, de promover la diversificación y el turismo sostenible y consolidar la imagen y la visibilidad de las Islas como destinos sostenibles y de calidad. Se enmarca dentro de los planes de acción de los SET y es financiado con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Para poder consultar todos los cursos disponibles hay habilitada una plataforma específica, mediante la cual ya se pueden hacer las inscripciones de los nuevos cursos disponibles.

Más información

Turismo sostenible

Convocada una nueva edición del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de España ha convocado una nueva edición ordinaria del programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, cofinanciados con fondos propios de los tres niveles de la Administración: estatal, autonómica y local (responsable de la ejecución del plan).

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 31 de marzo de 2022 y pueden presentar propuestas municipios, provincias, islas en los archipiélagos balear y canario, comarcas u otras entidades que agrupen diversos municipios, áreas metropolitanas o mancomunidades de municipios.

El programa de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino persigue el objetivo general de avanzar en la transformación de los destinos turísticos hacia un modelo basado en la sostenibilidad medioambiental, socioeconómica y territorial, así como en impulsar estrategias de resiliencia frente a los nuevos retos del ecosistema turístico, desde el cambio climático, hasta la sobredemanda turística o las crisis sanitarias y de seguridad.

Las actuaciones elegibles son :

 • Actuaciones en el ámbito de la transición verde y sostenible
 • Actuaciones de mejora de la eficiencia energética
 • Actuaciones en el ámbito de la transición digital
 • Actuaciones en el ámbito de la competitividad

Más info

La AETIB organiza un press trip para mostrar los proyectos ITS de Menorca en medios nacionales

La AETIB ha organizado, del 23 al 26 de febrero, un viaje de prensa a Menorca con el diario nacional ‘La Razón’. El objetivo ha sido dar a conocer los proyectos financiados con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en la isla, así como diferentes propuestas relacionadas con los SET de Gastronomía y Ecoturismo.

De este modo, durante estos días, un redactor de este diario ha podido conocer de primera mano proyectos como el Plan de actuaciones de gestión y recuperación del Camí de Cavalls o la rehabilitación y dotación del Convento de Sant Diego, entre otros.

Asimismo, y coincidiendo con la candidatura de Menorca como Región Europea de Gastronomía en 2022, el periodista ha podido conocer el proyecto “Cómete Menorca” y realizar diferentes degustaciones de producto local, con la colaboración de la cooperativa Camp de Menorca, durante su visita.

Este press trip es el primero que se realiza este año como parte del plan de acciones que desarrolla la AETIB en el mercado nacional dentro del contrato de Relaciones Públicas y comunicación exterior en los mercados emisores en el año 2022.

Illes Balears en los medios

CORRIERE DELLA SERA (Italia)

Resultado Viaje de prensa

Maiorca fuori stagione

FLYING MEDIA (Alemania)

Resultado Viaje de prensa AETIB

Cabrera- Das Juwel der Balearen

BOUBOUTEATIME (Francia)

Resultado nota de prensa

Les Baléares : la destination hivernale parfaite

Convocatorias

Convocatoria patrocinios para grandes eventos 2022
Convocatoria patrocinios para eventos estratégicos 2022
Convocatoria patrocinios para eventos singulares 2022
Plan de Formación para profesionales del turismo de las Illes Balears
Convocatoria comarketing estratégico Illes Balears 2022
Convocatoria comarketing estratégico Menorca

Descargas

Informe Escolta Activa

Último informe Escolta Activa

Principales datos mensuales: Diciembre 2021

Principales datos mensuales: Último informe sobre los principales indicadores turísticos

Informes Turespaña Mercados emisores

Informe Turespaña mercados emisores: Seguimiento de indicadores y tendencias: evolución, aperturas y cambios en los mercados emisores

Escolta Activa > Trip Advisor

Analisis de tendencias en Trip Advisor