CAT ESP

Newsletter 33 / Febrer 2024

Nova convocatòria de patrocinis per a esdeveniments singulars esportius i culturals durant l’any 2024

L'Agència d’Estratègia Turística (AETIB) destina 400.000 euros a la nova convocatòria de patrocinis per a esdeveniments singulars esportius i culturals durant l’any 2024.

Es tracta d’una convocatòria per a la realització de contractes de patrocinis amb entitats privades per al desenvolupament d’esdeveniments singulars esportius i culturals, que generin repercussió mediàtica per a les marques de les Illes Balears i l’AETIB. L’objectiu és potenciar l’estratègia turística de les Illes Balears a través de l’impuls econòmic i d’imatge de marca per tal de posicionar la destinació en el top of mind del públic objectiu.

Els esdeveniments culturals i esportius són experiències motivadores que atrauen turistes i impulsen l’allargament de la temporada. Per tant, la inversió en el patrocini d’esdeveniments que es realitzin a les Illes Balears, i la posicionin com a destinació cultural i esportiva, és una eina que ajudarà al foment de l’oferta i a l’increment de la competitivitat de la destinació als mercats emissors.

Així mateix, els esdeveniments singulars que es cerca patrocinar amb aquesta convocatòria hauran de reportar un elevat grau de satisfacció a les persones residents i als turistes, representant una experiència significativa que els faci més conscients dels problemes de la sostenibilitat i fomenti en ells unes pràctiques turístiques sostenibles.

Cal destacar que, atesa la importància de la sostenibilitat per a aquest tipus d’esdeveniments, aquesta convocatòria és susceptible d’estar finançada amb fons de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS).

 • TIPUS D'ESDEVENIMENTS
  • Per poder patrocinar esdeveniments d’aquest tipus, aquests han de tenir una repercussió mediàtica mínima elevada: 3 milions d’euros per a la marca Illes Balears, 1,5 milions d’euros per a la marca Mallorca, 500.000 € per a la marca Menorca, 600.000 € per a la marca Ibiza i 300.000 € per a la marca Formentera (euros).
  • S'estableixen uns pressuposts mínims per damunt d'altres esdeveniments: 1.2 milions d’euros per a la marca Illes Balears, 600.000 € per a la marca Mallorca, 200.000 € per a la marca Menorca, 250.000 € per a la marca Ibiza i 130.000 € per a la marca Formentera.
 • PRESSUPOST DE LA CONVOCATÒRIA
  • 400.000 euros (impostos inclosos).
 • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES
  • Des de l'endemà de la publicació al BOIB, fins a exhaurir la dotació econòmica amb termini màxim fins a l'1 d'octubre de 2024.
 • DURACIÓ
  • Esdeveniments que es desenvolupin dins d’un dels següents períodes: des del 25 de març al 30 de juny de 2024 i del 15 de setembre al 31 de desembre de 2024.
 • ENLLAÇ A LA CONVOCATÒRIA


El director de l'AETIB assisteix a la reunió d'inici del projecte europeu REVIVE

El Director de l'AETIB, Pere Joan Planas, va assistir el passat 7 de febrer a la reunió d'inici del projecte europeu REVIVE que va tenir lloc a la ciutat de Làrnaca (Xipre)

REVIVE és un projecte de coordinació transnacional, finançat pel programa Interreg EuroMED. Al llarg de 33 mesos de durada, els socis desenvoluparan i provaran nous models econòmics col·laboratius, sostenibles i innovadors que donin suport a les PIMEs per a desenvolupar productes/serveis que incrementin la seva competitivitat i sostenibilitat turística.

El projecte està liderat per Larnaca development Agency (ANETEL) i hi participen 2 socis de Balears, l'AETIB i la Cambra de Comerç de Mallorca.L’AETIB participa a l’esdeveniment Meet The Media amb periodistes irlandesos

L’AETIB va participar, el passat 7 de febrer, en un esdeveniment de networking amb periodistes irlandesos anomenat ‘Meet the Media’. Es tracta d'una trobada anual que se celebra en Dublín per a connectar mitjans de comunicació amb empreses i destinacions turístiques de bona part d'Europa. L'objectiu ha estat informar els mitjans que van participar sobre les novetats en matèria de turisme a les Illes Balears.

L’AETIB va participar en aquesta trobada representada per la seva agència de Relacions Públiques per als mercats del Regne Unit i Irlanda, qui va mantenir prop de 30 reunions amb diferents periodistes i als quals se’ls va exposar les darreres novetats del destí i també se'ls va traslladar informació sobre les noves estratègies turístiques i els projectes de sostenibilitat que s'estan duent a terme a les illes.

Aquesta acció s'emmarca com a part les activitats que es desenvolupa amb el contracte de Relacions Públiques que l’AETIB té per als mercats britànic i irlandès.Nova edició del programa de formació ‘Anfitriones’ per a professionals del sector turístic

La Secretaria d'Estat de Turisme del Govern d'Espanya ha convocat una nova edició del programa de formació turística “Anfitriones Turismo” que forma part del Sistema de Qualitat Turística Español (SCTE)

L'oferta formativa d'Anfitriones ha anat evolucionant al llarg dels anys per a adaptar-se a les necessitats del sector. La XXIV edició, que va començar el 15 de febrer, incorpora novetats i ofereix més de 60 accions formatives gratuïtes en línia sobre temàtiques de màxima actualitat i gran aplicació per al sector turístic, com: competències digitals turístiques, gestió sostenible, governança, cultura del detall o habilitats personals i professionals, per a personal en contacte amb el client, propietaris i comandaments intermedis, entre altres.

El període d'inscripció ja s'ha obert i les primeres accions formatives de prolongaran fins al 28 de juny. Cada setmana s'iniciaran noves accions formatives.

Més informació a https://www.turismo-formacion.com/Turisme sostenible

El director la AETIB participa en un cicle de jornades de gestió sostenible de l'aigua en el marc del projecte Watsavereuse

El director de la AETIB, Pere Joan Planas, ha participat durant el mes de febrer en un cicle de jornades de gestió sostenible de l'aigua en zones turístiques, organitzades per l'Aliança per l'Aigua en el marc del projecte europeu Watsavereuse.

Així, el director va participar en una jornada a Alcúdia (Mallorca) el passat 22 de febrer i en una altra a Sant Lluís (Menorca) el 28 de febrer. Ambdues jornades van tenir com a objectiu presentar i compartir bones pràctiques de gestió de l'aigua en el sector turístic, així com explicar el marc actual de les polítiques de l'aigua i la normativa amb incidència en el municipi i en el sector turístic.L’AETIB organitza un press trip per a posicionar el producte local i la cultura en el mercat nacional

El periodista espanyol Óscar Checa, que col·labora amb la revista de Turisme gastronòmic ORIGEN i condueix el programa ‘Escapadas’ de Ràdio 5-RNE, va visitar Mallorca, durant el mes de febrer, com a part del treball de relacions públiques que desenvolupa l’AETIB al mercat nacional. L'objectiu d'aquest viatge de premsa ha estat posicionar el producte local, i més concretament l'oleoturisme, així com el producte Cultura.

Per a això, l’AETIB va organitzar durant el seu viatges visites a l'agroturisme Can Beneït, els projectes de tast d'oli de Son Moragues a Valldemossa i Aubocassa a Manacor, així com les propostes que ofereix el Centre Capvespre en la cooperativa de Sóller, i de senderisme per a conèixer els paisatges d'oliveres de la Serra de Tramuntana, com en el Barranc de Biniaraix i la finca Pública de Galatzó, que amb l'Impost del Turisme Sostenible s'ha rehabilitat l'edifici de Ses Porqueres per a refugi de senderistes.

El periodista també va aprofitar el seu viatge per a entrevistar els responsables de La Casa de Robert Graves i Cel·la Chopin en la Real Cartoixa de Valldemossa per al seu programa de ràdio ‘Escapadas’ de Ràdio 5-RNE.Illes Balears als mitjans

THE TELEGRAPH(UK)

Resultat activitat RRPP

It is cowboy landlords, not British tourists, ruining Mallorca

TOP VIAJES (ESP)

Resultat viatge de premsa RRPP ESP

Los proyectos más sostenibles de las Islas Baleares

RNE5 ESCAPADAS (ESP)

Resultat viatge de premsa RRPP ESP

La Casa de Robert Graves

Convocatòries

Convocatòries obertes Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència (MMR)

Descàrregues

Escolta Activa

Informe Escolta Activa Turisme (25 a 31 de desembre)

Principals dades mensuals: Desembre 2023

Turisme en dades: Darrer informe sobre els principals indicadors turístics

Informes Turespaña Mercats emissors

Informe Turespaña mercats emissors: Seguiment d'indicadors i tendències: evolució, apertures i canvis als mercats emissors

Escolta Activa > Twitter

Anàlisi de tendències a Twitter (tercer trimestre 2023)

CAT ESP

Newsletter 33 / Febrero 2024

Nueva convocatoria de patrocinios para eventos singulares deportivos y culturales durante el año 2024

La Agencia de Estrategia Turística (AETIB) destina 400.000 euros a la nueva convocatoria de patrocinios para eventos singulares deportivos y culturales durante el año 2024.

Se trata de una convocatoria para la realización de contratos de patrocinios con entidades privadas para el desarrollo de eventos singulares deportivos y culturales, que generen repercusión mediática para las marcas de las Islas Baleares y la AETIB. El objetivo es potenciar la estrategia turística de las Islas Baleares a través del impulso económico y de imagen de marca para posicionar el destino en el top of mind del público objetivo.

Los eventos culturales y deportivos son experiencias motivadoras que atraen turistas e impulsan la prolongación de la temporada. Por lo tanto, la inversión en el patrocinio de eventos que se realicen en las Islas Baleares, y la posicionen como destino cultural y deportivo, es una herramienta que ayudará al fomento de la oferta y al incremento de la competitividad del destino en los mercados emisores.

Así mismo, los eventos singulares que se busca patrocinar con esta convocatoria tendrán que reportar un elevado grado de satisfacción a las personas residentes y a los turistas, representando una experiencia significativa que los haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles.

Hay que destacar que, teniendo en cuenta la importancia de la sostenibilidad para este tipo de acontecimientos, esta convocatoria es susceptible de estar financiada con fondo del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

 • TIPOS DE EVENTOS
  • Para poder patrocinar eventos de este tipo, tienen que tener una repercusión mediática mínima elevada: 3 millones de euros para la marca Islas Baleares, 1,5 millones de euros para la marca Mallorca, 500.000 € para la marca Menorca, 600.000 € para la marca Ibiza y 300.000 € para la marca Formentera.
  • Se establecen unos presupuestos mínimos por encima de otros acontecimientos: 1.2 millones de euros para la marca Islas Baleares, 600.000 € para la marca Mallorca, 200.000 € para la marca Menorca, 250.000 € para la marca Ibiza y 130.000 € para la marca Formentera.
 • PRESUPUESTO DE LA CONVOCATORIA
  • 400.000 euros (impuestos incluidos).
 • PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
  • Desde el día siguiente a la publicación en el BOIB, hasta agotar la dotación económica con plazo máximo hasta el 1 de octubre de 2024.
 • DURACIÓN
  • Eventos que se desarrollen dentro de uno de los siguientes periodos: desde el 25 de marzo al 30 de junio de 2024 y del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2024.
 • ENLACE A LA CONVOCATORIA


El director de la AETIB asiste a la reunión de inicio del proyecto europeo REVIVE

El director de la AETIB, Pere Joan Planas, asistió el pasado 7 de febrero a la reunión de inicio del proyecto europeo REVIVE que tuvo lugar en la ciudad de Larnaca (Chipre).

REVIVE es un proyecto de coordinación transnacional, financiado por el programa Interreg Euromed. A lo largo de 33 meses de duración, los socios desarrollarán y probarán nuevos modelos económicos colaborativos, sostenibles e innovadores que apoyen a las Pymes para desarrollar productos/servicios que incrementen su competitividad y sostenibilidad turística.

El proyecto está liderado por Larnaca development Agency (ANETEL) y participan 2 socios de Baleares, la AETIB y la Cámara de Comercio de Mallorca.La AETIB participa en el evento Meet The Media con periodistas irlandeses

La AETIB participó, el pasado 7 de febrero, en un evento de networking con periodistas irlandeses llamado Meet the Media. Se trata de un encuentro anual que se celebra en Dublin para conectar medios de comunicación con empresas y destinos turísticos de buena parte de Europa. El objetivo ha sido informar a los medios que participaron sobre las novedades en materia de turismo en las Islas Baleares.

La AETIB participó en este encuentro representada por su agencia de Relaciones Públicas para los mercados del Reino Unido e Irlanda quien mantuvo cerca de 30 reuniones con diferentes periodistas y a los que expuso las últimas novedades del destino y también se les trasladó información sobre las nuevas estrategias turísticas y los proyectos de sostenibilidad que se están llevando a cabo en las islas.

Esta acción se enmarca como parte las actividades que se desarrolla con el contrato de Relaciones Públicas que la AETIB tiene para los mercados británico e irlandés.Nueva edición del programa de formación ‘Anfitriones’ para profesionales del sector turístico

La Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España ha convocado una nueva edición del programa de formación turística “Anfitriones Turismo” que forma parte del Sistema de Calidad Turística Español (SCTE).

La oferta formativa de Anfitriones ha ido evolucionando a lo largo de los años para adaptarse a las necesidades del sector. La XXIV edición, que comenzó el 15 de febrero incorpora novedades y ofrece más de 60 acciones formativas gratuitas online sobre temáticas de máxima actualidad y gran aplicación para el sector turístico, como: competencias digitales turísticas, gestión sostenible, gobernanza, cultura del detalle o habilidades personales y profesionales, para personal en contacto con el cliente, propietarios y mandos intermedios, entre otras.

El período de inscripción ya se ha abierto, y las primeras acciones formativas de prolongarán hasta el 28 de junio. Cada semana se iniciarán nuevas acciones formativas.

Más información en https://www.turismo-formacion.com/Turismo sostenible

El director la AETIB participa en un ciclo de jornadas de gestión sostenible del agua en el marco del proyecto Watsavereuse

El director de la AETIB, Pere Joan Planas, ha participado durante el mes de febrero en un ciclo de jornadas de gestión sostenible del agua en zonas turísticas, organizadas por la Alianza por el Agua en el marco del proyecto europeo Watsavereuse.

Así, el director participó en una jornada en Alcúdia (Mallorca) el pasado 22 de febrero y en otra en Sant Lluís (Menorca) el 28 de febrero. Ambas jornadas tuvieron como objetivo presentar y compartir buenas prácticas de gestión del agua en el sector turístico, así como explicar el marco actual de las políticas del agua y la normativa con incidencia en el municipio y en el sector turístico.La AETIB organiza un press trip para posicionar el producto local y la cultura en el mercado nacional

El periodista español Óscar Checa, que colabora con la revista de Turismo gastronómico ORIGEN y conduce el programa ‘Escapadas’ de Radio 5-RNE, visitó Mallorca, durante el mes de febrero, como parte del trabajo de relaciones públicas que desarrolla la AETIB el mercado nacional. El objetivo de este viaje de prensa ha sido posicionar el producto local, y más concretamente el oleoturismo, así como el producto Cultura.

Para ello, la AETIB organizó durante su viajes visitas al agroturismo Can Beneït, los proyectos de cata de aceite de Son Moragues en Valldemossa y Aubocassa en Manacor, así como las propuestas que ofrece el Centre Capvespre en la cooperativa de Sóller, y de senderismo para conocer los paisajes de olivos de la Serra de Tramuntana, como en el Barranc de Biniaraix y la finca Pública de Galatzó, que con el Impuesto del Turismo Sostenible se ha rehabilitado el edificio de Ses Porqueres para refugio de senderistas.

El periodista también aprovechó su viaje para entrevistar también a los responsables de La Casa de Robert Graves y Celda Chopin en la Real Cartuja de Valldemossa para su programa de radio ‘Escapadas’ de Radio 5-RNE.Illes Balears en los medios

THE TELEGRAPH(UK)

Resultado actividad RRPP UK

It is cowboy landlords, not British tourists, ruining Mallorca

TOP VIAJES (ESP)

Resultado viaje de prensa RRPP ESP

Los proyectos más sostenibles de las Islas Baleares

RNE5 ESCAPADAS (ESP)

Resultat viaje de prensa RRPP ESP

La Casa de Robert Graves

Convocatorias

Convocatòries obertes Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència (MMR)

Descargas

Escolta Activa

Informe Escolta Activa Turisme (25 a 31 de desembre)

Principals dades mensuals: Novembre 2023

Turisme en dades: Darrer informe sobre els principals indicadors turístics

Informes Turespaña Mercats emissors

Informe Turespaña mercats emissors: Seguiment d'indicadors i tendències: evolució, apertures i canvis als mercats emissors

Escolta Activa > Twitter

Anàlisi de tendències a Twitter (tercer trimestre 2023)