CAT ESP

Newsletter 05 / Juliol 2021

Campanya conjunta amb l’ambaixada britànica contra el turisme d'excessos

L'Agència d'Estratègia Turística (AETIB), en col•laboració amb el consolat britànic han posat en marxa aquest estiu una campanya conjunta per a impulsar una imatge de destí segur al Regne Unit, així com de tolerància zero davant el turisme d'excessos de cara a aquesta temporada. Es tracta de la primera campanya conjunta entre totes dues administracions contra el turisme d'excessos, fruit de l'intens treball realitzat en els últims mesos.

La campanya es basa en vídeos curts i imatges digitals que es distribuiran a través de les xarxes socials i aniran dirigides a joves del Regne Unit que vagin a visitar les Illes Balears. Sota el títol “Stick with your mates” (Roman amb els teus amics), la campanya posa l'accent principalment en la necessitat que els turistes britànics prenguin totes les mesures necessàries perquè gaudeixin d'unes vacances segures.

Tot i que la campanya original va arrencar en 2019, la situació provocada per la pandèmia ha fet que s'actualitzi aquest 2021 i ara compti amb la participació de les Illes Balears. D'aquesta manera, des del consolat es compartirà la web de destí segur de l’AETIB en les seves xarxes socials i la participació del Govern en la campanya se centrarà en l'emissió i distribució de material divulgatiu i infografies en diversos idiomes informant sobre la normativa vigent en matèria de turisme d'excessos.

L'objectiu d'aquesta campanya conjunta, que comptarà amb un pressupost total d'uns 30.000 euros sufragat a parts iguals, és recordar als visitants que la normativa contra el turisme d'excessos continua vigent a les Illes Balears i que aquest estiu no es tolerarà cap comportament incívic.

Avancen a bon ritme les obres de les places Mercat i Mallorca d'Inca, cofinançades amb fons del CBAT

Les obres de reforma de les places Mercat i Mallorca d’Inca, que es duen a terme amb fons del Consorci Borsa d'Allotjaments Turístics (CBAT), avancen a un bon ritme i queda poc per a la seva finalització.

Per això, recentment el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, acompanyat per la directora general de Turisme, Rosana Morillo, i el batle d’Inca, Virgili Moreno, han visitat in situ aquestes obres, valorant positivament la línia de subvencions que impulsa el CBAT perquè els municipis mallorquins puguin millorar les seves infraestructures i serveis públics.

En primer lloc, la comitiva va visitar l’obra de la plaça del Mercat Cobert, que amb un pressupost de 865.390 milions, consisteix a impulsar una reforma que permetrà revitalitzar la zona i dinamitzar els barris adjacents.

El CBAT aporta 500.000 euros, el màxim legal ja que l'organisme cofinança projectes amb els consistoris aportant un màxim de 500.000 euros o el 80% del cost del projecte.

Després d'aquesta visita, es varen dirigir a la plaça Mallorca, el projecte d'execució de la qual ha suposat una inversió de 2,2 milions d'euros, dels quals una vegada més, el CBAT ha aportat 500.000 euros.

Cal destacar que només a Inca es desenvolupen 4 projectes més, amb una inversió total procedent del CBAT de més d’1,6 milions d’euros.

L'AETIB col•laborarà amb l'esdeveniment “La setmana de Los40 a Illes Balears” que tindrà lloc en novembre

L'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) col•laborarà en l'organització de la “Setmana de Los40 a Illes Balears”, un esdeveniment cultural que se celebrarà en totes les illes, entre el 8 i el 13 de novembre, i que inclourà, entre altres activitats culturals i d'oci, la reconeguda gala dels premis de la música a Espanya “Los40 Music Awards 2021”.

D'aquesta manera, durant la segona setmana de novembre les Illes Balears es convertiran en focus internacional per a la indústria de la música i la cultura en general, amb una extensa programació d'activitats que es desenvoluparan en diferents ubicacions de les illes.

Per tal motiu s'organitzaran, en col•laboració amb l’AETIB, diferents experiències culturals i d'oci destinades a artistes, locutors, Djs, celebrities, mitjans de comunicació i patrocinadors. Els objectius d'aquesta acció són :

  • Donar a conèixer l'oferta turística de les Illes Balears en temporada baixa
  • Fomentar la desestacionalització del destí.
  • Posicionar el producte turístic amb la finalitat de facilitar que sigui compartir-lo a través de xarxes socials, la qual cosa amplificarà notablement la difusió i repercussió de la setmana cultural.

La celebració de la “Setmana de Los40 a Illes Balears” implica, a més, tot un pla de comunicació previ en els canals del grup Prisa per a donar a conèixer l'esdeveniment. L'audiència potencial d'aquesta comunicació aconseguirà milions d'impactes: s'emetran unes 2.000 falques de ràdio, 8 milions d'impressions d'àudio digital, 120 publicacions en xarxes i 61 insercions en premsa, entre altres. L'impacte mediàtic previst està valorat en 12,8 milions d'euros.

Turisme sostenible

L'AETIB dona a conèixer diferents projectes ITS a una bloguera britànica especialitzada en temes de turisme responsable

L’AETIB ha organitzat un press trip a Mallorca per al blog de viatges de turisme responsable britànic Alajode. L’objectiu ha estat donar a conèixer a la seva redactora la destinació Mallorca des del punt de vista del turisme sostenible, mostrant-li diferents projectes ITS que es duen a terme a l’illa així com altres experiències relacionades amb la sostenibilitat turística.

D’aquesta manera, del 19 al 23 d’octubre, la bloguera britànica ha pogut conèixer de primera mà projectes com el refugi de senderistes de Ses Porqueres de Galatzò, o la recuperació del sistema hidràulic de la finca pública Galatzó. També ha aprofitat el seu viatge per conèixer l’illa de Cabrera, espai amb uns importants valors naturals i on es desenvolupen també dos projectes ITS.

Aquesta acció s’emmarca dins el pla d’acció que l’AETIB du a terme amb la seva agència de relacions públiques al Regne Unit.

Illes Balears als mitjans

TRAVEL WEEKLY (UK)

Resultat press trip AETIB

Balearics. Restarting Travel

REVISTA SOBREMESA (ES)

Resultat press trip AETIB

Mallorca, sus caminos, sus payeses, sus sabores

HARPERS BAZAAR (ES)

Resultat nota de premsa AETIB

Nuevos hoteles donde disfrutar este verano de las Islas Baleares

Convocatòries

Convocatòria Comàrqueting Estratègic
Convocatòria patrocinis per a esdeveniments estratègics
Convocatòria patrocinis per a esdeveniments singulars

Descàrregues

Informe Escolta Activa

Darrer informe d'escolta online sobre l'impacte de la COVID a les Illes Balears

Principals dades mensuals: Maig 2021

Principals dades mensuals: Darrer informe sobre els principals indicadors turístics

Informes Turespaña Mercats emissors

Informe Turespaña mercats emissors: Seguiment d'indicadors i tendències: evolució, apertures i canvis als mercats emissors

CAT ESP

Newsletter 05 / Julio 2021

Campaña conjunta con la embajada británica contra el turismo de excesos

La Agencia de Estrategia Turística (AETIB), en colaboración con el consulado británico, han puesto en marcha este verano una campaña conjunta para impulsar una imagen de destino seguro en el Reino Unido, así como de tolerancia cero ante el turismo de excesos de cara a esta temporada. Se trata de la primera campaña conjunta entre ambas administraciones contra el turismo de excesos, fruto del intenso trabajo realizado en los últimos meses.

La campaña se basa en videos cortos e imágenes digitales que se distribuirán a través de las redes sociales e irán dirigidas a jóvenes del Reino Unido que vayan a visitar las Islas Baleares. Bajo el título “Stick with your mates” (Quédate con tus amigos), la campaña hace especial hincapié en la necesidad que los turistas británicos tomen todas las medidas necesarias para que disfruten de unas vacaciones seguras.

A pesar de que la campaña original arrancó en 2019, la situación provocada por la pandemia ha hecho que se actualice este 2021 y ahora cuente con la participación de las Islas Baleares. De este modo, desde el consulado se compartirá la web de destino seguro de la AETIB en sus redes sociales y la participación del Govern en la campaña se centrará en la emisión y distribución de material divulgativo e infografías en varios idiomas informando sobre la normativa vigente en materia de turismo de excesos.

El objetivo de esta campaña conjunta, que contará con un presupuesto total de unos 30.000 euros sufragado a partes iguales, es recordar a los visitantes que la normativa contra el turismo de excesos continúa vigente en las Islas Baleares y que este verano no se tolerará ningún comportamiento incívico.

Avanzan a buen ritmo las obras de las plazas Mercado y Mallorca de Inca, cofinanciadas con fondos del CBAT

Las obras de reforma de las plazas Mercado y Mallorca de Inca, que se llevan a cabo con fondo del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT), avanzan a un buen ritmo y queda poco para su finalización.

Por eso, recientemente el conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, acompañado por la directora general de Turismo, Rosana Morillo, y el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, han visitado in situ estas obras, valorando positivamente la línea de subvenciones que impulsa el CBAT para que los municipios mallorquines puedan mejorar sus infraestructuras y servicios públicos.

En primer lugar, la comitiva visitó la obra de la plaza del Mercado Cubierto, que con un presupuesto de 865.390 millones, consiste a impulsar una reforma que permitirá revitalizar la zona y dinamizar los barrios adyacentes.

El CBAT aporta 500.000 euros, el máximo legal puesto que el organismo cofinancia proyectos con los consistorios aportando un máximo de 500.000 euros o el 80% del coste del proyecto.

Después de esta visita, se dirigieron a la plaza Mallorca, cuyo proyecto de ejecución ha supuesto una inversión de 2,2 millones de euros, de los cuales una vez más, el CBAT ha aportado 500.000 euros.

Hay que destacar que solo en Inca se desarrollan 4 proyectos más, con una inversión total procedente del CBAT de más de 1,6 millones de euros.

La AETIB colaborará con el evento “La semana de Los40 en Islas Baleares” que tendrá lugar en noviembre

La Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) colaborará en la organización de la “Semana de Los40 en Islas Baleares”, un acontecimiento cultural que se celebrará en todas las islas, entre el 8 y el 13 de noviembre, y que incluirá, entre otras actividades culturales y de ocio, la reconocida gala de los premios de la música en España “Los40 Music Awards 2021”.

De este modo, durante la segunda semana de noviembre las Islas Baleares se convertirán en foco internacional para la industria de la música y la cultura en general, con una extensa programación de actividades que se desarrollarán en diferentes ubicaciones de las islas.

Por tal motivo se organizarán, en colaboración con la AETIB, diferentes experiencias culturales y de ocio destinadas a artistas, locutores, Djs, celebrities, medios de comunicación y patrocinadores. Los objetivos de esta acción son :

  • Dar a conocer la oferta turística de las Islas Baleares en temporada baja.
  • Fomentar la desestacionalización del destino.
  • Posicionar el producto turístico con el fin de facilitar que sea compartirlo a través de redes sociales, lo cual amplificará notablemente la difusión y repercusión de la semana cultural.

La celebración de la “Semana de Los40 en Islas Baleares” implica, además, todo un plan de comunicación previo en los canales del grupo Prisa para dar a conocer el evento. La audiencia potencial de esta comunicación conseguirá millones de impactos: se emitirán unas 2.000 cuñas de radio, 8 millones de impresiones de audio digital, 120 publicaciones en redes y 61 inserciones en prensa, entre otros. El impacto mediático previsto está valorado en 12,8 millones de euros.

Turismo sostenible

La AETIB da a conocer diferentes proyectos ITS a una blogger británica especializada en temas de turismo responsable

La AETIB ha organizado un press trip en Mallorca para el blog de viajes de turismo responsable británico Alajode. El objetivo ha sido dar a conocer a su redactora el destino Mallorca desde el punto de vista del turismo sostenible, mostrándole diferentes proyectos ITS que se llevan a cabo en la isla así como otras experiencias relacionadas con la sostenibilidad turística.

De este modo, del 19 al 23 de octubre, la blogger británica ha podido conocer de primera mano proyectos como el refugio de senderistas de Ses Porqueres de Galatzò, o la recuperación del sistema hidráulico de la finca pública Galatzó. También ha aprovechado su viaje para conocer la isla de Cabrera, espacio con unos importantes valores naturales y donde se desarrollan también dos proyectos ITS.

Esta acción se enmarca dentro del plan de acción que la AETIB lleva a cabo con su agencia de relaciones públicas en el Reino Unido.

Illes Balears en los medios

TRAVEL WEEKLY (UK)

Resultado press trip AETIB

Balearics. Restarting Travel

REVISTA SOBREMESA (ES)

Resultado press trip AETIB

Mallorca, sus caminos, sus payeses, sus sabores

HARPERS BAZAAR (ES)

Resultado nota de prensa AETIB

Nuevos hoteles donde disfrutar este verano de las Islas Baleares

Convocatorias

Convocatoria Co-marketing Estratégico
Convocatoria patrocinios para Eventos estratégicos
Convocatoria patrocinios para Eventos Singulares

Descargas

Informe Escolta Activa

Último informe de Escucha Online sobre el impacto de la COVID en las Illes Balears

Principales datos mensuales: Mayo 2021

Principales datos mensuales: Último informe sobre los principales indicadores turísticos

Informes Turespaña Mercats emissors

Informe Turespaña mercados emisores: Seguimiento de indicadores y tendencias: evolución, aperturas y cambios en los mercados emisores