CAT ESP

Newsletter 36 / Maig 2024

Nova convocatòria dels "Premis del Turisme 2024"

Amb motiu de la propera celebració el mes de setembre del dia Mundial del Turisme, l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) ha convocat una nova edició dels guardons "Premis de Turisme de les Illes Balears 2024" i ja està obert el termini per presentar candidatures.

Com a novetat, enguany s’incorpora un nou guardó al Talent Jove, tot amb l’objectiu de promoure la qualitat en la formació vinculada al Turisme en qualsevol dels seus vessants. Es vol reconèixer així el talent i la dedicació dels estudiants, incentivant la superació personal i estimulant el reconeixement social mitjançant la posada en valor de les seves habilitats i destreses en la seva carrera professional en turisme.

Els Premis del Turisme de les Illes Balears són unes distincions honorífiques que tenen per finalitat reconèixer les actuacions, en diverses vessants, de persones, empreses i institucions, tant públiques com privades, a favor del turisme i servir d'instrument per estimular comportaments professionals i iniciatives que contribueixin a millorar la imatge turística de les Illes Balears i dels seus serveis turístics.

S'estableixen les categories següents:

  • Guardó a la innovació turística i la circularitat.
  • Guardó a la millor iniciativa de responsabilitat social.
  • Guardó al talent jove.
  • Guardó a la trajectòria professional en turisme.
  • Guardó a l'experiència turística.
  • Guardó a l'ambaixador o ambaixadora de Balears.

El termini de presentació de les candidatures finalitza el 5 de juliol de 2024. Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la convocatòria publicada en el BOIB Núm.068 de 23 de maig de 2024.

Enllaç a les bases de la convocatòria:El Govern aprova la modificació del Decret d'Excessos que s’anomenarà de Turisme Responsable

El Govern ha aprovat recentment la modificació del Decret llei 1/2020, de regulació contra el turisme d’excessos, que a partir d’ara s’anomenarà «pel turisme responsable i la millora de la qualitat de les zones turístiques».

La nova redacció inclou un seguit de correccions i modificacions en favor d’una major operativitat del Decret, amb l’objectiu que s’adapti a la situació actual, i neix de les reunions mantingudes entre el conseller de Turisme, Cultura i Esports i els principals actors del sector turístic de les Illes Balears.

Com a novetat més destacada, amb la modificació del Decret queda prohibit el consum de begudes alcohòliques a determinades vies públiques de les zones afectades per aquest Decret, exceptuant terrasses o zones legalment habilitades. Les sancions per incompliment d’aquesta norma aniran dels 500 als 1.500 euros.

A més s’inclou la reserva d’un màxim de 4 milions anuals de l’Impost del Turisme Sostenible (ITS) per a cada un dels municipis afectats. En total, 16 milions d’euros anuals pel finançament de projectes referents a mesures de millora de la inspecció, la seguretat i la conscienciació per a un turisme responsable a les zones determinades i afectades per aquest Decret.

Es modifiquen les zones afectades per les mesures previstes en aquest Decret a instància dels ajuntaments afectats. Es manté la delimitació de les zones afectades de Palma i Sant Antoni de Portmany, i es modifiquen les referides a Calvià i Llucmajor, a petició expressa dels ajuntaments.

Així mateix, queda prohibit per a les embarcacions amb festes o esdeveniments multitudinaris i venda d’alcohol a bord apropar-se a menys d’una milla nàutica (1,852 Km) de les zones afectades per aquest Decret. Igualment, queda prohibida també la recollida o desembarcament de passatgers dins d’aquestes zones.

El decret es vàlid inicialment fins el 31 de desembre de 2027.Nou perfil de l’AETIB a Linkedin

Conscients que l'activitat digital dels usuaris està en constant increment i que les estratègies de companyies que gestionen xarxes socials estan subjectes a canvis significatius, l’AETIB ha decidit incorporar un perfil a Linkedin com un nou canal en l’estratègia de comunicació i màrqueting per a l’Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB).

Linkedin, amb el seu enfocament professional i empresarial, ofereix una oportunitat única per a destacar els valors, projectes i objectius de l’agència. Aquesta plataforma permet accedir a un públic específic que pot estar particularment interessat en el valor afegit que les Illes Balears ofereixen en termes de qualitat, innovació i sostenibilitat.

L’ús de Linkedin en l’estratègia de comunicació de l’AETIB permetrà:

  • Promoció del Turisme Sostenible: Difondre iniciatives que fomenten el turisme respectuós amb el medi ambient i les pràctiques sostenibles a les Illes Balears.
  • Circularitat i Innovació: Compartir projectes innovadors i de circularitat que contribueixin al desenvolupament sostenible de la regió.
  • Educació i Tecnologia: Promocionar programes educatius i tecnològics que reforcin la competitivitat de les Illes Balears com a destinació de qualitat.
  • Posicionament Internacional: Millorar la visibilitat i el posicionament de les Illes Balears en el mercat internacional com a destí turístic de primer ordre.
  • Sostenibilitat: Establir la sostenibilitat com eix principal del model turístic de les Illes Balears en les seves tres vessants: econòmica, social i mediambiental.

Amb aquesta incorporació, l’AETIB reforça la seva presència digital i adapta la seva estratègia a les tendències actuals del mercat, aprofitant al màxim les eines que Linkedin ofereix per connectar amb un públic professional i interessat en el desenvolupament sostenible i innovador de les Illes Balears. Així, es pretén no només atreure visitants, sinó també establir col·laboracions estratègiques que beneficien la regió a llarg termini.L'AETIB organitza un esdeveniment gastronòmic a Londres per posicionar el producte local al Regne Unit

L’Agència d’Estratègia Turística (AETIB), juntament amb la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural va organitzar, el 29 de maig, un esdeveniment a Londres amb l’objectiu de posicionar el producte local al mercat britànic i posar en contacte directe els productors agroalimentaris de les Balears amb distribuïdors d’aliments i begudes del Regne Unit. L’acte també va servir per promocionar els aliments de qualitat de les Illes a un públic especialitzat i amb poder d’influència com consultors gastronòmics, xefs, sommeliers o periodistes, i donar un impuls a l’arxipèlag com a destinació turística de qualitat lligada a l’enoturisme i al turisme gastronòmic.

Sota el nom “A taste of the Balearic Islands”, l’esdeveniment comptà amb una vintena d’empreses agroalimentàries de les Illes Balears procedents de diversos sectors com el del vi, l’oli, el formatge, la sal, l’ametlla i les infusions entre d'altres. Totes elles disposaren d’un espai propi per establir contactes comercials directes amb distribuïdors alimentaris del Regne Unit especialitzats en productes de qualitat.

Els més de 70 participants en l’esdeveniment gaudiren també d’una experiència gastronòmica a càrrec de l’empresa mallorquina Terragust i el seu xef, Biel Llull, qui va realitzar una mostra de cuina en directe amb receptes i productes de les Illes Balears.

Aquesta acció s’emmarca dins el pla d’acció que l’AETIB du a terme mitjançant els seus contractes de Relacions Públiques als mercats emissors, en aquest cas el mercat britànic.Turisme sostenible

L’AETIB assisteix a l’Assemblea general de NecsTour a Suècia

L’Agència d’Estratègia Turística (AETIB) va assistir, del 21 al 23 de maig, a l’assemblea general de NecsTour que es va celebrar a Luleå (Suècia), una trobada anual que va reunir a les 49 regions turístiques membres d’aquesta xarxa de regions europees.

Organitzada per Swedish Lapland Visitors Board de la regió de Norrbotten i presidida per Toerisme Vlaanderen – Visitflanders, durant els 3 dies de l'esdeveniment els membres han compartit coneixements alhora que el networking els ha permès establir oportunitats de col·laboració amb altres regions turístiques.

L'Assemblea General Anual d'enguany ha estat marcada per l'elecció de la nova Junta Directiva per al mandat de 2024 – 2027 i la presentació del #NECSTouR2030Pathway, document estratègic que regirà la xarxa en els pròxims anys. Però també va servir per donar la benvinguda a sis nous membres de ple dret i a cinc nous membres associats.

NECSTouR és una xarxa europea composta per 49 agències regionals de turisme, 12 associats que són institucions internacionals, europees i nacionals implicades en la sostenibilitat del turisme i 26 centres de recerca i universitats.

Com a part del Pla d'Acció Climàtica de NECSTOUR, en pro de mantenir esdeveniments sostenibles, durant la #NECSTouRAGM d'enguany tots els membres han contribuït a calcular la petjada de carboni de les nostres activitats en Luleå.Convocatòries

Convocatòries obertes Plan de Recuperació, Transformació i Resiliència (MMR)
Premis Nit del Turisme 2024

Descàrregues

Escolta Activa

Informe Escolta Activa

Principals dades mensuals: Març 2024

Turisme en dades: Darrer informe sobre els principals indicadors turístics

Informes Turespaña Mercats emissors

Informe Turespaña mercats emissors: Seguiment d'indicadors i tendències: evolució, apertures i canvis als mercats emissors

Escolta Activa > Twitter

Anàlisi de tendències a Twitter (tercer trimestre 2023)

CAT ESP

Newsletter 36 / Mayo 2024

Nueva convocatoria de los "Premios del Turismo 2024"

Con motivo de la próxima celebración el mes de septiembre del día Mundial del Turismo, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) ha convocado una nueva edición de los galardones "Premios de Turismo de las Islas Baleares 2024" y ya está abierto el plazo para presentar candidaturas.

Como novedad, este año se incorpora un nuevo galardón al Talento Joven, todo con el objetivo de promover la calidad en la formación vinculada al Turismo en cualquiera de sus vertientes. Se quiere reconocer así el talento y la dedicación de los estudiantes, incentivando la superación personal y estimulando el reconocimiento social mediante la puesta en valor de sus habilidades y destrezas en su carrera profesional en turismo.

Los Premios del Turismo de las Islas Baleares son unas distinciones honoríficas que tienen por finalidad reconocer las actuaciones, en diversas vertientes, de personas, empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, a favor del turismo y servir de instrumento para estimular comportamientos profesionales y iniciativas que contribuyan a mejorar la imagen turística de las Islas Baleares y de sus servicios turísticos.

Se establecen las siguientes categorías:

  • Galardón a la innovación turística y la circularidad.
  • Galardón a la mejor iniciativa de responsabilidad social.
  • Galardón al talento joven.
  • Galardón a la trayectoria profesional en turismo.
  • Galardón a la experiencia turística.
  • Galardón al embajador o embajadora de Baleares.

El plazo de presentación de las candidaturas finaliza el 5 de julio de 2024. Las solicitudes deben presentarse en los lugares y por los medios que especifica la convocatoria publicada en el BOIB Núm.068 de 23 de mayo de 2024..

Enlace a las bases de la convocatoria:El Govern aprueba la modificación del Decreto de Excesos que se llamará de Turismo Responsable

El Govern ha aprobado recientemente la modificación del Decreto ley 1/2020, de regulación contra el turismo de excesos, que a partir de ahora se llamará "por el turismo responsable y la mejora de la calidad de las zonas turísticas".

La nueva redacción incluye una serie de correcciones y modificaciones en favor de una mayor operatividad del Decreto, con el objetivo de que se adapte a la situación actual, y nace de las reuniones mantenidas entre el conseller de Turismo, Cultura y Deportes y los principales actores del sector turístico de las Islas Baleares.

Como novedad más destacada, con la modificación del Decreto queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en determinadas vías públicas de las zonas afectadas por este Decreto, exceptuando terrazas o zonas legalmente habilitadas. Las sanciones por incumplimiento de esta norma irán de 500 a 1.500 euros.

Además, se incluye la reserva de un máximo de 4 millones anuales del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) para cada uno de los municipios afectados. En total, 16 millones de euros anuales por la financiación de proyectos referentes a medidas de mejora de la inspección, seguridad y concienciación para un turismo responsable en las zonas determinadas y afectadas por este Decreto.

Se modifican las zonas afectadas por las medidas contempladas en este Decreto a instancia de los ayuntamientos afectados. Se mantiene la delimitación de las zonas afectadas de Palma y Sant Antoni de Portmany, y se modifican las referidas a Calvià y Llucmajor, a petición expresa de los ayuntamientos.

Asimismo, queda prohibido para las embarcaciones con fiestas o eventos multitudinarios y venta de alcohol a bordo acercarse a menos de una milla náutica (1,852 Km) de las zonas afectadas por este Decreto. Igualmente, queda prohibida también la recogida o desembarque de pasajeros dentro de estas zonas.

El decreto es inicialmente válido hasta el 31 de diciembre de 2027.Nuevo perfil de la AETIB en Linkedin

Conscientes de que la actividad digital de los usuarios está en constante incremento y que las estrategias de compañías que gestionan redes sociales están sujetas a cambios significativos, la AETIB ha decidido incorporar un perfil en Linkedin como un nuevo canal en la estrategia de comunicación y marketing para la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB).

Linkedin, con su enfoque profesional y empresarial, ofrece una oportunidad única para destacar los valores, proyectos y objetivos de la agencia. Esta plataforma permite acceder a un público específico que puede estar particularmente interesado en el valor añadido que las Islas Baleares ofrecen en términos de calidad, innovación y sostenibilidad.

El uso de Linkedin en la estrategia de comunicación de la AETIB permitirá:

  • Promoción del Turismo Sostenible: Difundir iniciativas que fomentan el turismo respetuoso con el medio ambiente y las prácticas sostenibles en las Islas Baleares.
  • Circularidad e innovación: Compartir proyectos innovadores y de circularidad que contribuyan al desarrollo sostenible de la región.
  • Educación y Tecnología: Promocionar programas educativos y tecnológicos que refuercen la competitividad de las Islas Baleares como destino de calidad.
  • Posicionamiento Internacional: Mejorar la visibilidad y el posicionamiento de las Islas Baleares en el mercado internacional como destino turístico de primer orden..
  • Sostenibilidad: Establecer la sostenibilidad como eje principal del modelo turístico de las Islas Baleares en sus tres vertientes: económica, social y medioambiental.

Con esta incorporación, la AETIB refuerza su presencia digital y adapta su estrategia a las tendencias actuales del mercado, aprovechando al máximo las herramientas que Linkedin ofrece para conectar con un público profesional e interesado en el desarrollo sostenible e innovador de las Islas Baleares. Así, se pretende no solo atraer visitantes, sino también establecer colaboraciones estratégicas que benefician la región a largo plazo.La AETIB organiza un evento gastronómico en Londres para posicionar el producto local en el Reino Unido

La Agencia de Estrategia Turística (AETIB), junto con la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio natural organizó, el 29 de mayo, un evento en Londres con el objetivo de posicionar el producto local en el mercado británico y poner en contacto directo a los productores agroalimentarios de las Baleares con distribuidores de alimentos y bebidas del Reino Unido. El acto también sirvió para promocionar los alimentos de calidad de las Islas entre un público especializado y con poder de influencia como consultores gastronómicos, chefs, sumilleres o periodistas, y dar un impulso al archipiélago como destino turístico de calidad ligado al enoturismo y al turismo gastronómico.

Bajo el nombre "A taste of the Balearic Islands", el evento contó con una veintena de empresas agroalimentarias de las Islas Baleares procedentes de varios sectores como el del vino, el aceite, el queso, la sal, la almendra y las infusiones entre otras. Todas ellas dispusieron de un espacio propio para establecer contactos comerciales directos con distribuidores alimentarios del Reino Unido especializados en productos de calidad.

Los más de 70 participantes en el evento disfrutaron también de una experiencia gastronómica a cargo de la empresa mallorquina Terragust y su chef, Biel Llull, quien realizó una muestra de cocina en directo con recetas y productos de las Islas Baleares.

Esta acción se enmarca dentro del plan de acción que la AETIB lleva a cabo mediante sus contratos de Relaciones Públicas en los mercados emisores, en este caso el mercado británico.Turismo sostenible

La AETIB asiste a la Asamblea general de NecsTour en Suecia

La Agencia de Estrategia Turística (AETIB) asistió, del 21 al 23 de mayo, a la asamblea general de NecsTour que se celebró en Luleå (Suecia), un encuentro anual que reunió en las 49 regiones turísticas miembros de esta red de regiones europeas.

Organizada por Swedish Lapland Visitors Board de la región de Norrbotten y presidida por Toerismo Vlaanderen - Visitflanders, durante los 3 días del evento los miembros han compartido conocimientos a la vez que el networking les ha permitido establecer oportunidades de colaboración con otras regiones turísticas.

La Asamblea General Anual de este año ha estado marcada por la elección de la nueva Junta Directiva para el mandato de 2024 – 2027 y la presentación del #NECSTouR2030Pathway, documento estratégico que regirá la red en los próximos años. Pero sirvió también para dar la bienvenida a seis nuevos miembros de pleno derecho ya cinco nuevos miembros asociados.

NECSTouR es una red europea compuesta por 49 agencias regionales de turismo, 12 asociados que son instituciones internacionales, europeas y nacionales implicadas en la sostenibilidad del turismo y 26 centros de investigación y universidades.

Como parte del Plan de Acción Climática de NECSTOUR, en pro de mantener eventos sostenibles, durante la #NECSTouRAGM de este año todos los miembros han contribuido a calcular la huella de carbono de nuestras actividades en Luleå.Convocatorias

Convocatorias abiertas Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (MMR)
Premios Nit del Turisme 2024

Descargas

Escolta Activa

Informe Escolta Activa

Principales datos mensuales: Marzo 2024

Turisme en dades: Último informe sobre los principales indicadores turísticos

Informes Turespaña Mercados Emisores

Informe Turespaña mercados emisores: Seguimiento de indicadores y tendendias: evolución, aberturas y cambios en los mercados emisores

Escolta Activa > Twitter

Analisis de tendencias en Twitter (tercer trimestre 2023)