CAT ESP

Flash edition / Juliol 2021

Obert el termini per presentar candidatures als "Premis del Turisme 2021"

Reconeixen les actuacions a favor del turisme a les Illes Balears

Amb motiu de la propera celebració el mes de setembre del Dia Mundial del Turisme, l'Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) ha convocat recentment una nova edició dels guardons “Premis de Turisme de les Illes Balears 2021” i, per tant, el termini per presentar candidatures per a l'obtenció dels guardons finalitza el proper 30 de juliol.

Aquesta serà la cinquena edició dels premis del Turisme de les Illes Balears, distincions que tenen per finalitat reconèixer les actuacions de persones, empreses o institucions públiques i privades a favor del turisme i servir d'instrument per estimular comportaments professionals i iniciatives que contribueixin a millorar la imatge turística de les Illes Balears i dels seus serveis turístics.

Amb l'objectiu de difondre, reconèixer i incentivar les bones pràctiques del sector en matèria de sostenibilitat, de responsabilitat social corporativa, d'igualtat de gènere, d'innovació i recerca, i d'incentivació a la creació de noves experiències, així com en reconeixement dels qui desenvolupen una labor destacada, un esforç i una dedicació en favor del turisme a la comunitat autònoma de les Illes Balears, durant aquest any atípic a tots els nivells es considera adequat i favorable el reconeixement institucional de les iniciatives, propostes i actuacions que apostin per la viabilitat, la innovació i la sostenibilitat del producte turístic de les Illes Balears, atès que tot això contribueix a reforçar la qualitat, la competitivitat, l'emprenedoria, i la capacitat d'atracció de les Illes Balears com a destinació turística, així com a promoure les Illes Balears tant a escala nacional com internacional.

Per altra banda, en aquesta edició es troba adient incloure un nou guardó, arran de la pandèmia generada per la COVID 19. Moltes empreses del sector turístic han estat sensibles a la lluita contra la COVID19, oferint el seu suport al Govern i posant a l’abast establiments i medicalitzant algun d’ells. És per això que es vol tenir un reconeixement especial a les actuacions realitzades durant la pandèmia i a la seva col•laboració amb el Govern de les Illes Balears durant aquests mesos.

Guardons

S'estableixen les següents categories:

 • A la divulgació del coneixement i la recerca en època de pandèmia
 • A la millor iniciativa de responsabilitat social
 • A la millor iniciativa de turisme sostenible
 • Al treball, a l'esforç i a la dedicació professional en turisme
 • A l'experiència turística
 • A les bones pràctiques en igualtat de gènere
 • Al suport empresarial de l'àmbit turístic en la lluita contra la pandèmia generada per la COVID-19

Termini de presentació

El termini de presentació de candidatures finalitza el 30 de juliol de 2021, inclòs. Les sol•licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la convocatòria publicada en el BOIB.

Convocatòria

Enllaç BOIB : CONVOCATÒRIA A CANDIDATURES PREMIS DEL TURISME 2021
CAT ESP

Flash edition / Julio 2021

Abierto el plazo para presentar candidaturas a los "Premios del Turismo 2021"

Reconocen las actuaciones a favor del turismo en las Islas Baleares

Con motivo de la próxima celebración el mes de septiembre del Día Mundial del Turismo, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares (AETIB) ha convocado recientemente una nueva edición de los galardones “Premios de Turismo de las Islas Baleares 2021” y, por lo tanto, el plazo para presentar candidaturas para la obtención de los galardones finaliza el próximo 30 de julio.

Esta será la quinta edición de los premios del Turismo de las Islas Baleares, distinciones que tienen por finalidad reconocer las actuaciones de personas, empresas o instituciones públicas y privadas a favor del turismo y servir de instrumento para estimular comportamientos profesionales e iniciativas que contribuyan a mejorar la imagen turística de las Islas Baleares y de sus servicios turísticos.

Con el objetivo de difundir, reconocer e incentivar las buenas prácticas del sector en materia de sostenibilidad, de responsabilidad social corporativa, de igualdad de género, de innovación e investigación, y de incentivación a la creación de nuevas experiencias, así como en reconocimiento de quienes desarrollan una labor destacada, un esfuerzo y una dedicación en favor del turismo en la comunidad autónoma de las Islas Baleares, durante este año atípico a todos los niveles se considera adecuado y favorable el reconocimiento institucional de las iniciativas, propuestas y actuaciones que apuesten por la viabilidad, la innovación y la sostenibilidad del producto turístico de las Islas Baleares, dado que todo esto contribuye a reforzar la calidad, la competitividad, el emprendimiento, y la capacidad de atracción de las Islas Baleares como destino turístico, así como a promover las Islas Baleares tanto a escala nacional como internacional.

Por otro lado, en esta edición se ha considerado incluir un nuevo galardón, a raíz de la pandemia generada por la COVID 19. Muchas empresas del sector turístico han sido sensibles en la lucha contra la COVID19, ofreciendo su apoyo al Govern y poniendo al alcance establecimientos y medicalizando alguno de ellos. Es por eso que se quiere tener un reconocimiento especial a las actuaciones realizadas durante la pandemia y a su colaboración con el Govern de les Illes Balears durante estos meses.

Galardones

Se establecen las siguientes categorías:

 • A la divulgación del conocimiento y la investigación en época de pandemia
 • A la mejor iniciativa de responsabilidad social
 • A la mejor iniciativa de turismo sostenible
 • Al trabajo, al esfuerzo y a la dedicación profesional en turismo
 • A la experiencia turística
 • A buenas prácticas en igualdad de género
 • Al apoyo empresarial del ámbito turístico en la lucha contra la pandemia generada por la COVID-19

Plazo de presentación

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 30 de julio de 2021, incluido. Las solicitudes se tienen que presentar en los lugares y por los medios que especifica la convocatoria publicada en el BOIB.

Convocatoria

Enlace BOIB : CONVOCATORIA DE CANDIDATURAS PREMIS DEL TURISME 2021