CAT ESP

Flash edition / Novembre 2021

Nova licitació AETIB, serveis d'Imatge i Comunicació

L'AETIB treu a concurs la contractació dels serveis d'Imatge i Comunicació per a 2022, la data límit per a la presentació d'ofertes és el 25 de novembre

Els serveis objecte d'aquest contracte permetran a l'AETIB disposar d'un pla de comunicació integral amb l'objectiu d'afavorir la imatge de les Illes Balears com a destinació turística compromesa amb la sostenibilitat i amb el desenvolupament d'una estratègia basada en la millora de la connectivitat i la posada en valor del producte turístic.

Lots que conformen la licitació:

  • Lot 1 : Servei de creativitat, disseny i maquetació.
  • Lot 2 : Servei de producció audiovisual.
  • Lot 3 : Servei de compra d'espais publicitaris.
  • Lot 4 : Servei de màrqueting en línia.
  • Lot 5 : Servei de gestió dels perfils promocionals de l'AETIB a xarxes socials.

Convocatòria

Enllaç a documentació a la PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE L'ESTAT
CAT ESP

Flash edition / Noviembre 2021

Nueva licitación AETIB, servicios de Imagen y Comunicación

La AETIB saca a concurso la contratación de los servicios de Imagen y Comunicación para 2022, el término máximo para la presentación de ofertas es el 25 de noviembre

Los servicios objeto de esta licitación permitirán a la AETIB disponer de un plan de comunicación integral con el objetivo de favorecer la imagen de las Islas Baleares como destinación turística comprometida con la sostenibilidad y el desarrollo de una estrategia basada en la mejora de la conectividad y la puesta en valor del producto turístico.

El término máximo para la presentación de ofertas es el 25 de noviembre.

Lotes que conforman la licitación:

  • Lote 1 : Servicio de creatividad, diseño y maquetación.
  • Lote 2 : Servicio de producción audiovisual.
  • Lote 3 : Servicio de compra de espacios publicitarios.
  • Lote 4 : Servicio de marketing online.
  • Lote 5 : Servicio de gestión de perfiles promocionales de la AETIB en Redes Sociales.

Convocatoria

Enlace a la documentación en la PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL ESTADO