CAT ESP

Flash edition / Juny 2023

Obert el termini per presentar candidatures als "Premis del Turisme 2023"

Amb motiu de la propera celebració el mes de setembre del dia Mundial del Turisme, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, a través de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), convoca la VII edició dels guardons "Premis de Turisme de les Illes Balears 2023".

Els Premis del Turisme de les Illes Balears són unes distincions que tenen per finalitat reconèixer les actuacions, en diverses vessants, de persones, empreses i institucions, tant públiques com privades, a favor del turisme i servir d'instrument per estimular comportaments professionals i iniciatives que contribueixin a millorar la imatge turística de les Illes Balears i dels seus serveis turístics.

Amb l'objectiu de difondre, reconèixer i incentivar les bones pràctiques del sector en matèria d'innovació turística i circularitat, de responsabilitat social, d'ocupació turística, d'igualtat d'oportunitats o de gènere, d'incentivació de la creació de noves experiències i en reconeixement dels qui desenvolupen una labor destacada, de l'esforç i del treball en favor del turisme a la comunitat autònoma de les Illes Balears, es considera adequat i favorable el reconeixement institucional d'iniciatives, propostes i actuacions vinculades a tot l'anterior, atès que contribueixen a reforçar la qualitat, la competitivitat, l'emprenedoria i la capacitat d'atracció de les Illes Balears com a destinació turística, i a promoure les Illes Balears tant a escala nacional com internacional.

S'estableixen les categories següents:

 • GUARDONS
  • "A la innovació turística i la circularitat".
  • "A la millor iniciativa de responsabilitat social”.
  • "A les bones pràctiques en matèria d'ocupació turística, d'igualtat d'oportunitats”.
  • "Al treballador o treballadora del sector turístic 2023”.
  • "Al treball, a l'esforç i a la dedicació professional en turisme".
  • "A l'experiència turística".
  • "A l'ambaixador o ambaixadora de Balears".

El termini de presentació de candidatures finalitza el 7 de juliol de 2023. Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la convocatòria publicada en el BOIB Núm.70 de 27 de maig de 2023.

Enllaç a les bases de la convocatòria per a la concessió dels Guardons "Premis Turisme de les Illes Balears" per a l'any 2023CAT ESP

Flash edition / Junio 2023

Abierto el plazo para presentar candidaturas a los “Premios del Turismo 2023”

Con motivo de la próxima celebración el mes de septiembre del día Mundial del Turismo, la Conselleria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, a través de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears, convoca la VII edición de los galardones "Premios del Turismo de las Illes Balears 2023".

Los premios del turismo de las Islas Baleares son unas distinciones que tienen por finalidad reconocer las actuaciones, en diversas vertientes, de personas, empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, en favor del turismo y servir de instrumento para estimular comportamientos profesionales e iniciativas que contribuyan a mejorar la imagen turística de las Islas Baleares y de sus servicios turísticos.

Con el objetivo de difundir, reconocer e incentivar las buenas prácticas del sector en materia de innovación turística y circularidad, de responsabilidad social, de empleo turístico, de igualdad de oportunidades o de género, de incentivación de la creación de nuevas experiencias y en reconocimiento de quienes desarrollan una labor destacada, un esfuerzo y una dedicación en favor del turismo en la comunidad autónoma de las Illes Balears, se considera adecuado y favorable el reconocimiento institucional de iniciativas, propuestas y actuaciones vinculadas a todo lo anterior, dado que contribuyen a reforzar la calidad, la competitividad, el emprendimiento y la capacidad de atracción de las Islas Baleares como destino turístico, y a promover las Islas Baleares tanto a escala nacional como internacional.

Se establecen las siguientes categorías:

 • GALARDONES
  • "A la innovación turística y la circularidad".
  • "A la mejor iniciativa de responsabilidad social”.
  • "A les buenas pràcticas en materia de ocupación turística, de igualdad de oportunidades”.
  • "Al trabajador o trabajadora del sector turístico 2023”.
  • "Al trabajo, al esfuerzo y a la dedicación profesional en turismo".
  • "A la experiencia turística".
  • "Al embajador o embajadora de Baleares".

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 7 de julio de 2023. Las solicitudes se tienen que presentar en los lugares y por los medios que especifica la convocatoria publicada en el BOIB Núm. 70 de 27 de mayo de 2023.

Enlace a las bases de la convocatoia para la concesión de los Galardones "Premis Turisme de les Illes Balears" para el año 2023